Prevence vzniku dekubitů na odděleních intenzivní péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence vzniku dekubitů na odděleních intenzivní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrenáková, Eva
dc.contributor.author Slováčková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:34Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:34Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28041
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je " Prevence vzniku dekubitů na odděleních intenzivní péče". Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, jako je dekubitus a prevence. Dále se v jednotlivých kapitolách zaměřujeme na všechny důležité údaje vztahující se k prevenci vzniku dekubitů a poukazuje na chyby všeobecných sester při realizaci preventivních opatření zamezujících vzniku dekubitů. V praktické části formou dotazníkového šetření zjišťujeme vědomosti a chyby všeobecných sester v oblasti prevence vzniku dekubitů během ošetřovatelské praxe a formou kazuistiky popisujeme reálnou situaci u klienta hospitalizovaného na oddělení dlouhodobé intenzivní péče s tvorbou dekubitů po opakovaných pobytech ve zdravotnických zařízeních.
dc.format 89 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dekubitus cs
dc.subject prevence cs
dc.subject klasifikace dekubitů cs
dc.subject polohování pacienta cs
dc.subject intenzivní péče cs
dc.subject hygiena a výživa cs
dc.subject Pressure ulcers en
dc.subject prevention en
dc.subject classification of pressure ulcers en
dc.subject pacient position en
dc.subject intensiv care en
dc.subject hygiene and nutrition en
dc.title Prevence vzniku dekubitů na odděleních intenzivní péče
dc.title.alternative Prevention of Genesis Pressure Ulcers in Intensive Care Units
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The theme of the bachelory work is "Prevention of Genesis Pressure Ulcers in Intensive Care Units". The theoretical part deals with the definition of basic concepts, such as pressure ulcer and prevention. And next it is focused on all important dates related to prevention of genesis pressure ulcers and pointed on the nurse´s mistakes at implementation preventive measures obviated the genesis pressure ulcers. In the practical part there is the form of a questionnaire survey ascertained the knowledge and mistakes of nurses about the prevention of pressure ulcers during nursing practice. For example there is the form of case history where we describe the real situation at client hos-pitalized on the long-term intensive care unit after repeated visits in the medical devices.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33474
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
slováčková_2014_dp.pdf 2.202Mb PDF View/Open
slováčková_2014_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
slováčková_2014_op.pdf 149.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account