Nemoc jako náročná životní situace pohledem klienta a všeobecné sestry v domácí péči

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nemoc jako náročná životní situace pohledem klienta a všeobecné sestry v domácí péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Smočková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:34Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:34Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28042
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o nemoci jako náročné životní situaci v domácí péči. Tato práce se skládá ze dvou částí. První z nich je teoretická část se zaměřením na vysvětlení pojmu nemoc a vliv nemoci na osobnost klienta domácí péče a zdravotnického pracovníka. Dále se zaměřuje na zásady správné komunikace s klientem, potřeby, kvalitu života, problematiku zvládání zátěže u pomáhajících profesí a s nimi související možná rizika. Druhou část tvoří analýza polostrukturovaných rozhovorů. Na straně jedné byli dotazováni zdravotničtí pracovníci pracující v agentuře domácí péče, a na straně druhé klient upoutaný na lůžko v domácím prostředí. Smyslem práce bylo zjistit, jak pohlíží na nemoc a prožívá ji doma samotný klient a jak vnímá klienta a jeho situaci doma všeobecná sestra, která klienta ošetřuje.
dc.format 69 s. (100 349 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nemoc cs
dc.subject životní situace cs
dc.subject domácí péče cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject duševní hygiena cs
dc.subject Disease en
dc.subject life situation en
dc.subject home care en
dc.subject quality of life en
dc.subject mental hygiene en
dc.title Nemoc jako náročná životní situace pohledem klienta a všeobecné sestry v domácí péči
dc.title.alternative Disease as a Stressful Situation from the Patient's and Home Healthcare Nurse's Perspective
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Josef
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated Bachelor work deals with disease as a demanding life situation in home care. This work consists of two parts. The first one is theoretical and it is focused on the explanation of concept of disease and its influence on the client´s personality and a health worker in home care. It is also focused on the communication rules with clients, things they need, quality of life, problematics of managing of possible stress connected with the work of helping professions and possible risks. The second part consists of analysis of halfstructured dialogues. On the one hand were questioned health workers who are home care agency employees and on the other hand was questioned the bedridden client in home environment. The aim of my work was realizing how the client feels the disease when being at home and the view of the general nurse who takes care of the client.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33475
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
smočková_2014_dp.pdf 2.714Mb PDF View/Open
smočková_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
smočková_2014_op.doc 17.63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account