Uspokojování potřeb nemocných v hospici

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Uspokojování potřeb nemocných v hospici

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Uspokojování potřeb nemocných v hospici
Autor: Tomančáková, Lenka
Vedoucí: Sedláková, Markéta
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je "Uspokojování potřeb nemocných v hospici". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, jako je umírání, smrt, důstojná smrt a fáze umírání dle Elizabeth Kübler-Rossové. Dále jsou definovány potřeby, jejich rozdě-lení a hierarchie dle A. H. Maslowa. V závěru je charakterizována hospicová a paliativní péče. Praktická část se zabývá analýzou zjištěných dat, které byly získány prostřednictvím kvalitativního průzkumu, metodou polostrukturovaného rozhovoru. Toto šetření zjišťuje uspokojování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb klientů v preterminálním stadiu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28047
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33481


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
tomančáková_2014_dp.pdf 2.316Mb PDF Zobrazit/otevřít
tomančáková_2014_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
tomančáková_2014_op.doc 45Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet