Chyby v práci zdravotnických pracovníků související s přenosem nozokomiálních nákaz

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Chyby v práci zdravotnických pracovníků související s přenosem nozokomiálních nákaz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrenáková, Eva
dc.contributor.author Vážanová, Zdenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:37Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:37Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28050
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na chyby v práci zdravotnických pracovníků, které souvisejí s přenosem nozokomiálních nákaz. Teoretická část se zabývá nozokomiálními nákazami obecně, jejich původci a přenosem. Pozornost je zde věnována bariérovému způsobu ošetřování a hygieně rukou, která patří mezi důležité způsoby prevence nozokomiálních nákaz. Poslední část je zaměřena na chyby při práci zdravotnických pracovníků. V praktické části jsou zpracována data z kvantitativního výzkumu pomocí dotazníků, které jsou zaměřeny na teoretické znalosti a postupy zdravotnických pracovníků. Kromě zpracování dat jsme i fyzicky ověřili správnost techniky hygienické dezinfekce rukou. Na základě získaných výsledků jsme navrhli praktická opatření, která budou minimalizovat přenos nozokomiálních nákaz.
dc.format 97 s. (101 304)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nozokomiální nákaza cs
dc.subject přenos cs
dc.subject zdravotničtí pracovníci cs
dc.subject hygiena rukou cs
dc.subject nosocomial infection en
dc.subject transmission en
dc.subject healthcare workers en
dc.subject hand hygiene en
dc.title Chyby v práci zdravotnických pracovníků související s přenosem nozokomiálních nákaz
dc.title.alternative Mistakes Made by Healthcare Workers in Relation to the Transmission of Nosocomial Infections
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis concentrates on mistakes made by healthcare workers in relation to the transmission of nosocomial infections. The theoretical part deals with nosocomial infections in general, pathogens causing them and their carriage. Special attention is paid to the barrier treatment techniques and hand hygiene which play an important role in the prevention of the spreading of nosocomial infections. The last chapter deals with mistakes made by healthcare workers. Different data take from my questionnaire focusing on theoretical knowledge and proce-dure of healthcare workers are processed in the practical part. It also pays attention to an effective technique used in hand desinfection that was verified among selected healthcare workers. A suggestion for improvements to minimize the transmission of nosocomial infections was made with respect to the data collection gathered in the questionnaire.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33484
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
vážanová_2014_dp.pdf 8.156Mb PDF View/Open
vážanová_2014_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
vážanová_2014_op.pdf 148.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account