Práce dobrovolníků v léčebnách dlouhodobě nemocných z pohledu zdravotnického personálu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Práce dobrovolníků v léčebnách dlouhodobě nemocných z pohledu zdravotnického personálu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutnohorská, Jana
dc.contributor.author Vyhňáková, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:38Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:38Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28052
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou dobrovolnictví ve zdravotnickém zařízení. Cílem práce je zjistit zkušenosti zdravotnického personálu s prací dobrovolníků v léčebnách dlouhodobě nemocných. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje terminologii a dále se zabývá legislativou dobrovolnictví, charakteristikou léčeben dlouhodobě nemocných, specifikou ošetřovatelské péče o geriatrické pacienty. Praktická část je věnována použité terminologii, stanovení výzkumných otázek a výzkumného šetření. U výzkumného šetření je použita kvantitativní metoda, technika dotazníku. Získaná data jsou vyhodnocena a interpretována pomocí grafů, tabulek a komentářů. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky výzkumného šetření a cíle výzkumu.
dc.format 70 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject léčebna dlouhodobě nemocných cs
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject volunteer en
dc.subject volunteering en
dc.subject gerontology en
dc.subject senior en
dc.subject old age en
dc.title Práce dobrovolníků v léčebnách dlouhodobě nemocných z pohledu zdravotnického personálu
dc.title.alternative Work of Volunteers in Gerontology from the View of Nursing Staff
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaško, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with issues of volunteering in healthcare. The goal of the work is to find out experiences of nursing staff with the work of volunteers in gerontology. The work is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part explains terminology and also deals with legislative of volunteering, characteristic of gerontology, specification of healthcare in care of geriatric patients. Practical part is dedicated to used methodology, determinative of exploration questions and research. In research quantitative method is, used, methods of questionnaire. The gained data are evaluated and interpreted in graphs, charts and comments. In the end of the work are evaluated the results of research and goals of research.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33487
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
vyhňáková_2014_dp.pdf 2.674Mb PDF View/Open
vyhňáková_2014_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
vyhňáková_2014_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account