Hodnotová orientace adolescentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnotová orientace adolescentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dalajka, Jiří
dc.contributor.author Pospíšilová Sedláčková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:39Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:39Z
dc.date.issued 2013-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28056
dc.description.abstract Práce se věnuje hodnotové orientaci dnešních adolescentů. Zaměřuje se na hodnoty nejprve jako na normativní fenomény, na jejich filozoficko-psychologický kontext, význam v životě každého člověka i význam hodnot v sociálně kulturním kontextu, jako i v sociální pedagogice. Zaměřuje se také na období adolescence, její charakteristiky, znaky a významu této fáze dospívání v životě jedince. V navazujícím kvalitativním výzkumu se práce zabývá hodnotami, objevujícími se jako témata v ohniskových skupinách a promítajících se do chování, uvažování dnešních adolescentů formou osobních postojů, názorů, zájmů v individálním vztahu adolescent ?hodnoty.
dc.format 132
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hodnoty cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject adolescenti cs
dc.subject témata cs
dc.subject výchova cs
dc.subject kultura cs
dc.subject Values en
dc.subject value en
dc.subject values orientation en
dc.subject adolescentation en
dc.subject adolescences en
dc.subject topics en
dc.subject education en
dc.subject culture en
dc.title Hodnotová orientace adolescentů
dc.title.alternative Value Orientation of Adolescents
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The work focuses on the value orientation of adolescents nowadays. Moreover aims on the value, firstly as normative phenomena, their philosophical and psychological context, their importance in each human being live and the importance of values in the socio-cultural context, as well as in social pedagogy. It also focuses on the period of adolescence itself, looking for characteristics, signs and importance of adolescence in the each individual person life. In the following qualitative research work deals with values discovered as the results in the focus group discussion. Carry on with values reflected in behavior, thinking of current adolescents and their personal attitudes, opinions, and finally the relationship between adolescent and their values.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33492
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-21


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová sedláčková_2013_dp.pdf 1.016Mb PDF View/Open
pospíšilová sedláčková_2013_vp.doc 17.23Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová sedláčková_2013_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account