Přínos projektu "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji" jako součásti Evropského sociálního fondu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přínos projektu "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji" jako součásti Evropského sociálního fondu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Muselíková, Miroslava
dc.contributor.author Procházková, Eliška
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:40Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:40Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28057
dc.description.abstract Diplomová práce zkoumá přínos regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji", který je určen zaměstnavatelům a zaměstnancům v daném regionu. Projekt je zaměřen na podporu především odborného vzdělávání zaměstnanců a zvyšování konkurenceschopnosti podniků na trhu. Tato práce pojednává o projektu "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji" nejprve z teoretické stránky, následně výzkumem zjišťuje přínos uvedeného projektu pro zapojené zaměstnavatele i vzdělávané zaměstnance. Dále se práce zaměřuje na Evropský sociální fond, ze kterého jsou poskytnuty a čerpány finanční prostředky. Kapitola je věnována i operačním programům, především Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Část práce pojednává o Úřadu práce ČR, prostřednictvím kterého je uvedený projekt administrován a koordinován.
dc.format 102 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject operační program cs
dc.subject projekt cs
dc.subject projektový management cs
dc.subject přínos cs
dc.subject Úřad práce ČR cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject vzdělávací aktivity cs
dc.subject European Social Fund en
dc.subject operational program en
dc.subject project en
dc.subject project management en
dc.subject benefits en
dc.subject Labour Office of the Czech Republic en
dc.subject education en
dc.subject educational activities en
dc.title Přínos projektu "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji" jako součásti Evropského sociálního fondu
dc.title.alternative Benefits of the Project Called "Educate Yourself for Growth in South Moravia Region" as a Part of the European Social Fund
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This thesis examines the contribution of the Regional individual project "Educate for growth in the South Moravian Region", which is intended for employers and employees in the region. The project is primarily focused on supporting vocational training employees and increase the competitiveness of firms in the market. This thesis discusses about a project "Educate yourself for growth in South Moravian Region" first page of the theoretical , after research identifies the benefits of that project involved both the employer and staff. Furthermore, the thesis focuses on the European Social Fund , from which they are drawn and provided financial resources. A chapter is devoted to operational programs, in particular the Operational Programme Human Resources and Employment . Part of the work deals with the Labour Office of the Czech Republic , which is a project administered and coordinated through.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33493
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-24


Files in this item

Files Size Format View
procházková_2012_dp.pdf 2.659Mb PDF View/Open
procházková_2012_vp.doc 46.86Kb Microsoft Word View/Open
procházková_2012_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account