Vliv nadbytku volného času na páchání trestné činnosti mladistvých

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv nadbytku volného času na páchání trestné činnosti mladistvých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Rusnáková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:42Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:42Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28063
dc.description.abstract Diplomová práce řeší problematiku volného času mladistvých a jeho vliv na páchání trestné činnosti mladistvých. V první části se zabývá mládeží, základními pojmy a její charakteristikou. V druhé části je zpracována problematika volného času, historie, kategorizace a funkce volného času. Třetí část popisuje kriminalitu mládeže, její základní charakteristiky, etiologie, právní úprava a v neposlední řadě prevence kriminality mladistvých. V poslední části je popsán realizovaný výzkum, který byl zaměřen na způsob trávení volnočasových aktivit mládeže a množství volného času ve vztahu k páchání trestné činnosti.
dc.format 80 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mládež cs
dc.subject socializace cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject prevence cs
dc.subject youth en
dc.subject socialization en
dc.subject lifestyle en
dc.subject leisure time en
dc.subject delinquency en
dc.subject criminality en
dc.subject preventiv en
dc.title Vliv nadbytku volného času na páchání trestné činnosti mladistvých
dc.title.alternative The Influence of Leisure Time Surplus on Juvenile Delinquency
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2014-05-15
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the issue of leisure time of adolescents and its impact on juvenile delinquency. In the first part, it is focused on youth, basic terms and its characteristics. In the second part, the issue of leisure time, history, categorization and the function of leisure time is handled. The third part describes juvenile delinquency, its basic characteristics, etiology, legislation and finally, prevention of juvenile delinquency. In the last part, there is a description of an implemented research , which was focused on ways of spending leisure time and the amount of leisure time in relation to juvenile delinquency.
dc.description.department Katedra psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33502
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-07


Files in this item

Files Size Format View
rusnáková_2012_dp.pdf 1.896Mb PDF View/Open
rusnáková_2012_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
rusnáková_2012_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account