Vliv sociálního prostředí na vývoj jedince

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv sociálního prostředí na vývoj jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Říhovský, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:43Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:43Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28064
dc.description.abstract Diplomová práce má nastínit problematiku vlivu sociálního prostředí na vývoj jedince a možnosti ovlivnění vývoje jeho osobnosti množstvím stimulů, které jsou jedinci daným prostředím poskytovány. V teoretické části textu jsem se kromě vlivu sociálního prostředí na vývoj jedince snažil přiblížit také pojem psychické deprivace a její důsledky. V krátkosti jsem se zmínil i o osobnosti člověka a jeho jednotlivých vývojových fázích. Praktická část práce obsahuje tři případové studie dětí s opožděným či narušeným psychomotorickým vývojem, které vyrůstaly v různých prostředích, jež jim nabízela různou míru podnětů. Každou případovou studii jsem doplnil o zajímavosti z rozhovorů s rodiči a pěstouny dětí. Za případové studie jsem zařadil obecné informace o problematice narušeného vývoje řeči, která se objevuje v jednotlivých kazuistikách. Závěrem jsem se pokusil o stručné shrnutí zjištěných skutečností a dospěl jsem k názoru, že vliv sociálního prostředí na jedince je velmi významný a pokud je prostředí výrazně nepodnětné či naopak velmi podnětné a poskytující maximální a všestrannou stimulaci, může dojít až ke změně klinického obrazu.
dc.format 115
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject psychická deprivace cs
dc.subject psychomotorickývývoj cs
dc.subject social environment en
dc.subject personality en
dc.subject psychological deprivation en
dc.subject psychomotor development en
dc.title Vliv sociálního prostředí na vývoj jedince
dc.title.alternative The Influence of Social Environment on the Development of an Individual
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kudličková, Miroslava
dc.date.accepted 2014-05-15
dc.description.abstract-translated The thesis is to outline the issues influence of social environment on the development of the individual and the possibility of influencing the development of his personality amount of incentives that are provided to individuals by the environment . In the theoretical part I , in addition to the influence of social environment on the development of individuals have tried to bring the concept of psychological deprivation and its consequences. In short , I talk about the human personality and its various stages of development. The practical part contains three case studies of children with delayed or impaired psychomotor development , who grew up in different environments, enabling them to offer different levels of stimuli. Each case study I added attractions of interviews with the parents and guardians of children. In the case study , I have included general information about the issue of developmental speech that occurs in individual case reports. Finally, I tried a brief summary of the facts and I came to the conclusion that the influence of the social environment on the individual is very important and if the environment is significantly uninspiring or very stimulating and providing maximum versatility and stimulation , can occur when a change in the clinical picture.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33503
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
říhovský_2012_dp.pdf 2.315Mb PDF View/Open
říhovský_2012_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
říhovský_2012_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account