Analýza postojů veřejnosti vůči pracovníkům státní správy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza postojů veřejnosti vůči pracovníkům státní správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Slezáčková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:45Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:45Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28071
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vztahy veřejnosti a finanční správy a z nich vyplývajících postojů, které veřejnost vůči pracovníkům finanční správy zastává. Informuje veřejnost o možnostech ochrany proti nepřípustnému chování těchto úředníků. Vychází z teoretických poznatků týkajících se postojů, sociálního prostředí, sociální komunikace a sociální interakce. Dále nabízí metodické postupy pro správce daně ve vybraných oblastech jejich činností zejména v oblasti komunikace, chování a vzdělávání ohledně rozvíjení sociálních kompetencí. Pomocí kvantitativního výzkumu, metodou dotazníku, vyhodnocuje zkušenosti veřejnosti při jednáních na finančních úřadech, které mají významný vliv na utváření a změnu zažitých postojů.
dc.format 80
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční správa cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject public relations cs
dc.subject nevhodné chování cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject stížnost cs
dc.subject postoje cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject sociální komunikace cs
dc.subject sociální interakce cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject sociální kompetence cs
dc.subject Financial administration en
dc.subject public en
dc.subject public relations en
dc.subject non ethic behavior en
dc.subject ethic code en
dc.subject complaint en
dc.subject attitudes en
dc.subject social ambience en
dc.subject social communication en
dc.subject social interaction en
dc.subject education en
dc.subject social authority en
dc.title Analýza postojů veřejnosti vůči pracovníkům státní správy
dc.title.alternative The Analysis of Public Attitudes towards State Administration Officers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Želásko, Petr
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The diploma work deals with the relations between public and the financial administration and it also deals with the attitudes how public stands to the financial administration. The diploma work informs public about the possibilities of protection against unacceptable behavior of the employees that work in financial administration. The data comes from theoretical notes about attitudes, social ambience, social communication and social interaction. Further this work offers methodological approaches for the managers of taxation in chosen areas of their activities, it mainly means: how to communicate, how to behave and how to educate to develop their social authority. In cooperation with quantitative research and questionnaire method this work evaluates experiences of public with the behavior of employees that work in the financial administration. This behavior has a serious impact on the public attitudes in relation to financial administration.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33511
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-03-19


Files in this item

Files Size Format View
slezáčková_2012_dp.pdf 1.640Mb PDF View/Open
slezáčková_2012_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
slezáčková_2012_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account