Prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Staňková, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:45Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:45Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28073
dc.description.abstract Diplomová práce na téma ?Prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole? se v teoretické části zabývá vhodnými činnostmi, které mohou být uplatňovány v mateřské škole a v rodině předškolního dítěte, v rámci primární prevence. Dále práce objasňuje pojmy, týkající se sociální patologie a prevence, hledá odpovědi, zda média působí na vznik sociálně patologických jevů. Zároveň se snaží nalézt možnosti, kterými může v prevenci sociálně patologických jevů přispět profese sociálního pedagoga. Praktická část je prostřednictvím rozhovorů zaměřena na výzkum postojů a názorů k problematice nežádoucích jevů, očima pedagogických pracovnic mateřských škol a také rodičů čtyř konkrétních dětí v předškolním věku.
dc.format 130 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Prevence cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject předškolní výchova cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Prevention en
dc.subject social pathology en
dc.subject social-pathological phenomena en
dc.subject pre-school education en
dc.subject kindergarten en
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.title Prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole
dc.title.alternative Prevention of Socially Pathological Phenomena in Kindergarten
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2014-05-12
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this Master Thesis entitled ?Prevention of socially pathological phenomena in kindergarten? deals with activities that can be appropriately applied both in kindergartens and in families of preschool children within the area of primary prevention. Further, it clarifies terms related to social pathology and prevention and searches for answers to the question whether media can affect the appearance of socially pathological phenomena. At the same time, it attempts to find possibilities for social teachers to contribute to the prevention of socially pathological phenomena. Via interviews, the practical part of the thesis focuses on researching the attitudes and opinions regarding undesired phenomena from the point of view of teachers in kindergartens and parents of four specific preschool children.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33513
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-12


Files in this item

Files Size Format View
staňková_2012_dp.pdf 8.836Mb PDF View/Open
staňková_2012_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
staňková_2012_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account