Příprava dítěte na odchod z dětského domova

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava dítěte na odchod z dětského domova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Strnadová, Miroslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:46Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:46Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28074
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na odchod dítěte z dětského domova. Cílem teoretické části je popsat legislativní postup při propouštění dítěte či mladého zletilého člověka z dětského domova, vystihnout průběh přípravy na odchod z dětského domova a na běžný život, charakterizovat oblast zaměstnání a varianty bydlení, a uvést projekty vybraných neziskových organizací. Praktická část obsahuje výzkum, jehož cílem je zjistit způsob přípravy na odchod z dětského domova, její užitečnost a dostatečnost, a také zjistit informovanost mladého zletilého člověka o následné péči, která je určena mladým lidem po odchodu z dětského domova.
dc.format 88
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětský domov cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject prodloužený pobyt cs
dc.subject volba a příprava na budoucí povolání cs
dc.subject socializace cs
dc.subject sociální kompetence cs
dc.subject sociální učení cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject návrat k rodině cs
dc.subject dům na půli cesty cs
dc.subject projekty neziskových organizací cs
dc.subject children's home en
dc.subject institutional education en
dc.subject prolonged stay en
dc.subject choice and preparation for the future employment en
dc.subject socialization en
dc.subject social competence en
dc.subject social learning en
dc.subject employment office en
dc.subject return to the family en
dc.subject halfway house en
dc.subject projects of non-profit organizations en
dc.title Příprava dítěte na odchod z dětského domova
dc.title.alternative Helping Children to Be Prepared to Leave Children's Home
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-05-12
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis is directed at leaving of the child from children's home. The target of the theoretical part is to describe the legislative procedure during the dis-missals of the child or young people of age from children's home, to express aptly the course of preparation for leaving from children's home and for common life, to characterize the area of employment and the variants of living, to introduce the projects of selected non-profit organizations. The practical part includes research with the target to provide the way of preparation to leave children's home, its usefulness and sufficiency and also to discover the knowledge of young people of age about the subsequent care determined to young people after children's home leaving.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33514
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
strnadová_2012_dp.pdf 1.342Mb PDF View/Open
strnadová_2012_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
strnadová_2012_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account