Prarodiče ve výchově dětí v multikulturní rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prarodiče ve výchově dětí v multikulturní rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Alánová, Zita
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:46Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:46Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28077
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na multikulturní rodinu z pohledu mezigeneračních vazeb. Teoretická část charakterizuje rodinu jako systém, věnuje se mezigeneračním vztahům, dotýká se i fenoménu multikulturalismu a problematice interkulturních vztahů. Praktická část se snaží porozumět, jaký význam mají prarodiče pro multikulturní rodinu. Poodhaluje mezigenerační vztahy, průběh kontaktů v rodině, fungování vzájemné pomoci a podpory mezi generacemi. Výzkum je zaměřen na prarodiče žijící v České republice i prarodiče žijící v zahraničí. Práce vyzvedává význam a důležitost vazeb mezi jednotlivými generacemi tak, jak je vnímá český rodič
dc.format 75
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject mezigenerační vztahy cs
dc.subject mezigenerační pomoc a podpora cs
dc.subject multikulturní cs
dc.subject interkulturní vztah cs
dc.subject family en
dc.subject intergenerational relationships en
dc.subject intergenerational help and support en
dc.subject multicultural en
dc.subject intercultural partnership en
dc.title Prarodiče ve výchově dětí v multikulturní rodině
dc.title.alternative Educational Role of Grandparents in Multicultural Families
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2015-01-12
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on a multicultural family from the perspective of the intergenerational ties. The theoretical part characterizes family as a system and concentrates on the intergenerational relationships. It is also concerned with the multiculturalism phenomenon and the intercultural relationships. The practical part tries to find an understanding for the significance of grandparents for a multicultural family. It reveals the intergenerational relationships, family contacts, mutual help and support between the generations in a family. The research is focused on grandparents living in the Czech Republic and abroad. This work underlines the significance and importance of relations between generations as they are perceived by Czech parents.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33519
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-11-26
local.subject multikulturalismus cs
local.subject rodina cs
local.subject multiculturalism en
local.subject family en


Files in this item

Files Size Format View
alánová_2013_dp.pdf 2.793Mb PDF View/Open
alánová_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
alánová_2013_op.doc 15.92Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account