Extremismus a trestná činnost v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Extremismus a trestná činnost v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Bedřich, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:48Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:48Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28080
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na pojem extremismus jeho formy a provázanost s trestnou činností v České republice. Teoretická část je zaměřena na obecné vymezení extremismu, jeho pojetí a dělení. Popisuje historický vývoj extremismu od jeho vzniku až po současnost v České republice a vybraných státech, a věnuje pozornost extremismu jako formy trestné činnosti a patologického jevu ve společnosti. Praktická část prezentuje kvantitativní výzkum informovanosti veřejnosti v České republice o problematice extremismu. Výstupem je ucelený pohled na problematiku extremismu v našich podmínkách a na možnosti eliminace extremistických aktivit prostřednictvím zlepšení informovanosti, zaměřené na odstraňování mylných představ o extremismu a s ním spjaté kriminalitě.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Extremismus cs
dc.subject historie extremismu cs
dc.subject pojetí extremismu cs
dc.subject extremismu a jeho provázanost s kriminalitou cs
dc.subject Extremism en
dc.subject extremism history en
dc.subject the concept of extremism en
dc.subject extremism and its connection with the crime en
dc.title Extremismus a trestná činnost v ČR
dc.title.alternative Extremism and Crime in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the concept of extremism its forms and links with crime in the Czech Republic. The theoretical part focuses on the general definition of extremism, its concept and division. Historical development of extremism captures the state from its inception to the present day in the Czech Republic and selected countries, but also the concept of extremism as a form of crime and pathological phenomena in society. The practical part is devoted to public awareness in the Czech Republic on the issue of extremism. The outcome is a comprehensive look at the issue of extremism in our country and the possibility of eliminating extremist activities by improving awareness, aimed at removing misconceptions about extremism and criminality associated with him.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33523
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
bedřich_2013_dp.pdf 919.7Kb PDF View/Open
bedřich_2013_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
bedřich_2013_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account