Vliv stresu z bojového nasazení na rodinný život

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv stresu z bojového nasazení na rodinný život

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Bílá, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:48Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:48Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28083
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je zaměřeno na "vliv stresu z bojového nasazení na rodinný život" vojáků v činné službě, kteří se účastní zahraničních misí. Bakalářská práce vymezuje problematiku zahraničních misí, psychologické a duchovní podpory Armády České republiky (dále jen AČR) při zahraničních misích, která je i pro tyto účely zřízena. Dále je práce zaměřena na činnost AČR při přípravě, realizaci a následném začlenění vojáka do běžného života. Součástí této bakalářské práce je i dotazníkové šetření u vojáků, kteří se již zahraniční mise zúčastnili. Provedený výzkum má za úkol zanalyzovat názory a postřehy vojáků při dlouhodobém odloučení v návaznosti na výše uvedené.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Armáda České republiky cs
dc.subject voják cs
dc.subject zahraniční mise/operace cs
dc.subject vojenský psycholog cs
dc.subject vojenský kaplan cs
dc.subject rodina cs
dc.subject stres cs
dc.subject The Army of the Czech Republic en
dc.subject soldier en
dc.subject foreign mission/operation en
dc.subject military psychologist en
dc.subject military chaplain en
dc.subject family en
dc.subject stress en
dc.title Vliv stresu z bojového nasazení na rodinný život
dc.title.alternative Influence of Combat Related Stress on Family Lives
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The topic of this Bachelor thesis is aimed at "influence of stress resulting from combat engagement on family life" of soldiers in active duty, who take part in missions abroad. The Bachelor thesis defines the issue of foreign missions and psychological and religious support arranged for these purposes by the Army of the Czech Republic (thereinafter ACR) within the missions in foreign countries. The thesis is, moreover, focused on activities of the ACR in training for missions abroad, on implementation and on subsequent involvement of a soldier concerned in ordinary life. This Bachelor thesis also includes a questionnaire answered by the troops who had engaged in a foreign mission. The held survey is to analyse opinions and reflections of soldiers separated from their families for a long time in connection with the abovementioned facts.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33526
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
bílá_2013_dp.pdf 2.230Mb PDF View/Open
bílá_2013_vp.doc 19.36Kb Microsoft Word View/Open
bílá_2013_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account