Rozvoj grafomotorických dovedností dětí předškolního věku v rámci edukačně stimulačních skupin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj grafomotorických dovedností dětí předškolního věku v rámci edukačně stimulačních skupin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Bírešová, Zlatuše
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:49Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:49Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28085
dc.description.abstract ABSTRAKT Ve své práci jsem se snažila nastínit, jak má probíhat správný vývoj dítěte v oblasti grafomotoriky a jaké případné problémy mohou nastat, pokud se u dítěte v dané oblasti objeví nějaká rizika. Jakou podporu je třeba vést ke korekci, aby se nedostatky odstranily co nejdříve. Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na efektivitu zlepšení vypozorovaných rizik u dětí zařazených do edukačně stimulačních skupin. Uvedená metoda se na základě výše popsaného výzkumu ukázala jako správně zvolený postup při korekci možných rizik a dalšímu procvičování dovedností u předškolních dětí. Společná práce dítěte a rodiče přináší dětem radost ze společné hry, rodičům dává možnost posoudit úroveň dovedností svého dítěte a ukazuje, jak s dětmi ještě dále pracovat v domácím prostředí, aby vstup do školy byl radostný a úspěšný.
dc.format 71 s. (17 114 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motorika cs
dc.subject grafomotorika cs
dc.subject edukačně stimulační skupina cs
dc.subject efektivita zlepšení rizik cs
dc.subject vizuomotorika cs
dc.subject sluchové vnímáním zrakové vnímání cs
dc.subject matematické dovednosti cs
dc.subject Motion en
dc.subject movement en
dc.subject exercising en
dc.subject Behaviour en
dc.subject Fine motor skills en
dc.subject Stimulation education groups en
dc.subject Efficacy risk improvement en
dc.subject Auditory perception en
dc.subject Visual perception en
dc.subject Mathematical skills en
dc.title Rozvoj grafomotorických dovedností dětí předškolního věku v rámci edukačně stimulačních skupin
dc.title.alternative Development of Graphomotor Skills of Preschool Children within Educational Stimulative Groups
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated ABSTRACT The bachelor work is aimed at good preschool children´s development of fine motor skills, finding out problems and risks to help increase the accuracy of handwriting as soon as possible. The work is focused on the efficacy improvement of noticed problems in special children education groups. The result of the survey shows that this method is right for correction risks and for practising skills of preschool children. The cooperation parents with their children is very important, because children can enjoy playing games and parents can judge and consider the level of children´s skills. This interaction that is in safe home place shows parents how and what they can do for their children to attend primary school joyfully and successfully.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33528
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
bírešová_2013_dp.pdf 3.909Mb PDF View/Open
bírešová_2013_vp.doc 18.84Kb Microsoft Word View/Open
bírešová_2013_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account