Osobnost Václava Kosmáka v kontextu sociální pedagogiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Osobnost Václava Kosmáka v kontextu sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Buchtová, Miluše
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:50Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:50Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28088
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší význam osobnosti Václava Kosmáka pro obor sociální pedagogika. Cílem je nalézt sociálně pedagogické aspekty života, díla a působení tohoto kněze, spisovatele a národního buditele. Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je obsažen historický pohled na období národního obrození na Moravě, včetně všech sociálně pedagogických aspektů, dále je uveden životopis Václava Kosmáka, jeho kněžská, literární i veřejná činnost a významné osobnosti, které vstoupili do jeho života, včetně jejich vlivu na sociální pedagogiku. Teoretická část je zpracována za použití historicko-srovnávací metody. Praktická část předkládá percepci osobnosti a díla Václava Kosmáka v obci Tvarožná, která je výsledkem kvalitativního výzkumu, za použití metody polostrukturovaných rozhovorů. Závěrečná analýza a interpretace nám nabízí odpověď na řešenou problematiku.
dc.format 95 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Národní obrození cs
dc.subject tábor lidu cs
dc.subject buditel cs
dc.subject vlastenec cs
dc.subject kněz cs
dc.subject spisovatel cs
dc.subject fejeton cs
dc.subject povídka cs
dc.subject Kukátko cs
dc.subject vlastenecké spolky cs
dc.subject sociální problémy cs
dc.subject sociální zákonodárství cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject national revival en
dc.subject mass meeting en
dc.subject revivalist en
dc.subject patriot en
dc.subject priest en
dc.subject writer en
dc.subject newspaper column en
dc.subject short story en
dc.subject Kukátko en
dc.subject patriotic societies en
dc.subject social problems en
dc.subject social legislation en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Osobnost Václava Kosmáka v kontextu sociální pedagogiky
dc.title.alternative Personality of Václav Kosmák in the Context of Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis addresses the importance of Václav Kosmák for the field of social pedagogy. The aim is to find socio-pedagogical aspects of life, work and influence of the priest, writer and national revivalist. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part includes a historical view of the period of national revival in Moravia, including all socio-pedagogical aspects. Furthermore, there is the biography of Václav Kosmák, his clerical, literary and public activity and significant personalities who came into his life, including their impact on social pedagogy. The theoretical part is processed using historical-comparative methods. The practical part presents the perception of the personality and work of Václav Kosmák in Tvarožná village which is based on qualitative research methods using semi-structured interview. Final analysis and interpretation offers the answer the issue solved in the thesis.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33532
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject Kosmák, Václav, 1843-1898 cs
local.subject spisovatelé cs
local.subject katoličtí kněží cs
local.subject Kosmák, Václav, 1843-1898 en
local.subject authors en
local.subject Catholic priests en


Files in this item

Files Size Format View
buchtová_2013_dp.pdf 15.90Mb PDF View/Open
buchtová_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
buchtová_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account