Činnost policejního mluvčího ve vztahu k médiím a státním orgánům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Činnost policejního mluvčího ve vztahu k médiím a státním orgánům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Burda, Karel
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:50Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:50Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28089
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá profesí policejních tiskových mluvčích a problematikou komunikace bezpečnostního sboru Policie České republiky s veřejností, která je uskutečňována zejména prostřednictvím médií bez ohledu na to, jedná-li se o média veřejnoprávní či soukromá. Cílem této komunikace je zlepšení informovanosti veřejnosti především prostřednictvím sdělovacích prostředků a následné prohloubení spolupráce policie s veřejností, což je základním předpokladem úspěšnosti práce policie v boji proti kriminalitě. Ke zpracování teoretické části bylo čerpáno z odborné literatury, právních norem a interních aktů Policie ČR, týkajících se dané problematiky. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení a interpretaci získaných výsledků z výzkumu, který byl uskutečněn mezi policisty Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
dc.format 56 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Média cs
dc.subject public relations cs
dc.subject média relations cs
dc.subject press relations cs
dc.subject prevence cs
dc.subject prezentace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject tiskoví mluvčí cs
dc.subject charakteristika novinář cs
dc.subject Media en
dc.subject public relations en
dc.subject media relations en
dc.subject press relations en
dc.subject prevention en
dc.subject presentation en
dc.subject communication en
dc.subject spokespersons en
dc.subject characteristics en
dc.subject journalist en
dc.title Činnost policejního mluvčího ve vztahu k médiím a státním orgánům
dc.title.alternative Activities of Police Spokesperson in Relation to Media and State Authorities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-01-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the profession of police spokespersons and communication problems of the security forces of the Police of the Czech Republic with the public, which is achieved in particular through media and regardless of where it is on public or private media. The purpose of this communication is to improve public awareness especially through the media and subsequent deepening of the cooperation of the police with the public, which is essential to the success of the police in combating crime. For processing the Theoretical part was drawn from literature, laws and internal Acts of Police, on this issue. The practical part focuses on the evaluation and interpretation of the results of the research, which was carried out between police officers of the Regional Police Directorate of the City of Prague.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33533
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-12-01


Files in this item

Files Size Format View
burda_2013_dp.pdf 1.226Mb PDF View/Open
burda_2013_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
burda_2013_op.doc 14.80Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account