Nelegální zaměstnávání cizinců z pohledu práce Policie ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nelegální zaměstnávání cizinců z pohledu práce Policie ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Muselíková, Miroslava
dc.contributor.author Svoboda, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:52Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:52Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28095
dc.description.abstract V této práci se zabývám problematikou nelegálního zaměstnávání cizinců. Práce je zaměřena především na právní úpravu zaměstnávání v obecné rovině, vymezení základních pojmů a východisek v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců, pobytová oprávnění cizinců, vymezení práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele, právní postižitelnost nelegálně pracujícího cizince a jeho zaměstnavatele a v neposlední řadě na kontrolní činnost, práci a zákonné možnosti Cizinecké policie při odhalování nelegálního zaměstnávání. Praktická část této práce se zabývá výzkumem, kde ověřuji, jaká je odborná erudovanost příslušníků Cizinecké policie při provádění kontroly nelegální práce cizinců. Výsledky dotazníku jsem porovnal se stanovenými hypotézami.
dc.format 86 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cizinec cs
dc.subject nelegální práce cs
dc.subject zaměstnávání cizinců cs
dc.subject pobytová oprávnění cs
dc.subject kontrolní činnost cizinecké policie cs
dc.subject sociální mobilita cs
dc.subject Foreigner en
dc.subject illegal employing en
dc.subject employing of foreigners en
dc.subject residence permits en
dc.subject inspectional activitiesof The Immigration Police en
dc.subject social mobility en
dc.title Nelegální zaměstnávání cizinců z pohledu práce Policie ČR
dc.title.alternative Illegal Employment of Foreigners from the Point of View of the Czech Police Work
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned withthe problem of the illegalemploying of foreigners. It is focusedprimalyon thelegal regulation ofemployingin general,the definition of basicconceptsand viewpointsof illegalemploying of foreigners, residence permitsof foreigners, the determinantion of rightsand obligations ofemployees and employers, the legal punishment for illegal foreigner workers and their employers, and last but not least on control activities, work and legal possibilities of Immigration Police during uncovering of illegalemploying. The practical part of this thesis is conversating with the research in which I check out professional knowledges of Immigration Police´s members in the controlling of illegal foreign employing. Answers of this questinnare were confronted with established hypothesis.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33539
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-03-26


Files in this item

Files Size Format View
svoboda_2012_dp.pdf 2.748Mb PDF View/Open
svoboda_2012_vp.doc 49.18Kb Microsoft Word View/Open
svoboda_2012_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account