Analýza důsledků dlouhodobé nezaměstnanosti u absolventů středních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza důsledků dlouhodobé nezaměstnanosti u absolventů středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Sychrová, Daniela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:52Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:52Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28096
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů středních škol. V teoretické části se v jednotlivých kapitolách zabývá významem práce v lidském životě, motivací, profesními a klíčovými kompetencemi absolventů. Dále pak nezaměstnaností, jejími druhy, příčinami a důsledky, taktéž vývojem nezaměstnanosti v České republice. V poslední kapitole teoretické části této práce, jsou nastíněny možnosti řešení nezaměstnanosti. V praktické části diplomové práce je popsán realizovaný kvalitativní výzkum, který je zaměřen na vnímání dlouhodobé nezaměstnanosti absolventy středních škol.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Absolvent střední školy cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject motivace cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject dlouhodobá nezaměstnanost cs
dc.subject důsledky nezaměstnanosti cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject Graduate of high school en
dc.subject competence en
dc.subject motivation en
dc.subject employment market en
dc.subject unemployment en
dc.subject long-term unemployment en
dc.subject consequences of unemployment en
dc.subject active employment policy en
dc.title Analýza důsledků dlouhodobé nezaměstnanosti u absolventů středních škol
dc.title.alternative The Analysis of Consequences of Long-Term Unemployment among Secondary School Graduates
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2014-05-12
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on consequences of long-term unemployment of graduates of High Schools. The theoretical part of my dissertation is focused on the meaning of labor in human life, motivation, vocational and key competences of graduates. In another part of the theoretical section I deal with different kinds of unemployment, with the reasons and consequences of unemployment and with the progress of unemployment in Czech Republic. In the last section of the theoretical part of my dissertation, there are sketched out possible solutions of unemployment in our country. The practical part of my dissertation is description of qualitative research, which is focused on perceiving of long-term unemployment by the graduates of High Schools.
dc.description.department Katedra psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33540
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
sychrová_2012_dp.pdf 1.742Mb PDF View/Open
sychrová_2012_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
sychrová_2012_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account