Životní spokojenost a ekonomický status

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životní spokojenost a ekonomický status

Show full item record

No preview available
Title: Životní spokojenost a ekonomický status
Author: Šandová, Irena
Advisor: Palovčíková, Geraldina
Abstract: Diplomová práce je zam ená na problematiku životní spokojenosti ve vztahu k ekonomickému statusu. Cílem je zjistit, zda práce, finan ní situace a bydlení ovliv ují životní spokojenost. Práce se lení na teoretickou a empirickou ást. V záv ru práce je shrnutí získaných dat a diskuze k dané problematice. Teoretická ást je rozd lená na dv kapitoly. Ty se dále d lí na jednotlivé podkapitoly. První kapitola v novaná životní spokojenosti, obsahuje popis základních pojm a definici osobní pohody. Na to navazuje otázka vztahu životní spokojenosti a osobní pohody a št stí. Dále se tato kapitola zabývá základními modely životní spokojenosti a faktory, které ji utvá í. Poslední podkapitola teoretické ásti, v novaná životní spokojenosti, se zabývá zdravím, v kem, socioekonomickým statusem, pohlavím, partnerskými a manželskými vztahy a religiozitou a vztahem k ní. Druhá kapitola je v novaná ekonomickému statusu. S ním souvisí práce a zam stnání, nezam stnanost, postoje spole nosti. Empirická ást diplomové práce je tvo ená analytickou ástí a diskuzí. V analytické ásti jsme použili kvantitativní metodu formou dotazníku. Získaná data jsme analyzovali, se adili a zobrazili v grafech s cílem ov it souvislost životní spokojenosti a ekonomického statusu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28097
Date: 2012-11-30
Availability: Bez omezení
Department: Katedra psychologie
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 33541


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
šandová_2012_dp.pdf 2.723Mb PDF View/Open
šandová_2012_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
šandová_2012_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account