Sociální komunikace jako metoda sociální pedagogiky ve školním prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální komunikace jako metoda sociální pedagogiky ve školním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Černá, Irena
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:55Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:55Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28105
dc.description.abstract Bakalářská práce "Sociální komunikace jako metoda sociální pedagogiky ve školním prostředí" pojednává o vzniku sociální pedagogiky jako vědní disciplíny a metodách, které tuto vědu dále rozvíjí. Popisuje faktory výchovného procesu v rodině i ve školním prostředí. Zaměřuje se na osobnost pedagoga, osobnost žáka a jejich vzájemnou interakci. Velkou měrou se na vztahu všech subjektů ve škole podílí školní prostředí. V závěru teoretické části je objasňována problematika komunikace a komunikačních bariér. V praktické části se zabývám otázkami, zda žáci 2. stupně základní školy by si přáli mít na své škole sociálního pedagoga a zda komunikace mezi žáky a učiteli je empatická.
dc.format 61
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject osobnost žáka a učitele cs
dc.subject interakce mezi učitelem a žákem cs
dc.subject pedagogická komunikace cs
dc.subject verbální komunikace cs
dc.subject neverbální komunikace cs
dc.subject konflikty v komunikaci a sociální pedagog cs
dc.subject social pedagogy en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject personality of the pupil and the teacher en
dc.subject interaction between the teacher and the pupil en
dc.subject pedagogical communication en
dc.subject verbal communication en
dc.subject nonverbal communication en
dc.subject conflicts in communication and a social pedagogue en
dc.title Sociální komunikace jako metoda sociální pedagogiky ve školním prostředí
dc.title.alternative Social Communication as a Method of Social Pedagogy in School Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Social communication as a method of social pedagogy in the school environment," discusses the emergence of social pedagogy as a science and methods which develops this science further on. It describes the factors of the educational process in family and school environment too. It focuses on the personality of the teacher, the pupil´s personality and their mutual interaction. To a geat degree, on the relationship of all entities at school, there participates school environment. At the end of the theoretical part there are clarified issues of communication and communication barriers. In the practical part I deal with the questions whether the pupils of the second grade of primary school would like to have your school a social pedagogue in theirschool and whether communication between pupils and teachers is empathetic.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33550
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-11


Files in this item

Files Size Format View
černá_2013_dp.pdf 2.673Mb PDF View/Open
černá_2013_vp.doc 15.97Kb Microsoft Word View/Open
černá_2013_op.doc 15.89Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account