Rozvoj individuálního a sociálního v rodinné a školní edukaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj individuálního a sociálního v rodinné a školní edukaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Damborská, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:57Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:57Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28111
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Rozvoj individuálního a sociálního v rodinné a školní edukaci se zabývá popisem vlivů rodiny a školy na vzdělávání a výchovu mládeže, individuálních a sociálních výchovných cílů, kterých by měli studenti během studia dosáhnout, sebepoznávání a sebevýchovy mládeže, které jsou důležité pro správnou socializaci a celkovou přípravou studentů pro budoucí společenský život. Praktická část se zabývá srovnáním vytyčených cílů, kterých by měli absolventi středních odborných škol dosáhnout se skutečnými znalostmi a dovednostmi studentů třetích a čtvrtých ročníků Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna. Studie se zúčastnilo 104 studentů a byly zjištěny převážně kladné výsledky v položených otázkách, studenti tedy vytyčené cíle naplnili.
dc.format 50
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject individuální cs
dc.subject sociální cs
dc.subject sebevýchova cs
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject individual en
dc.subject social en
dc.subject self-education en
dc.title Rozvoj individuálního a sociálního v rodinné a školní edukaci
dc.title.alternative Development of Individual and Social in Family and School Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis on the development of individual and social in family and school education deals with the description of the influence of family and school education and youth education, personal and social educational goals which students should achieve during the study, selfknowledge and selfyouth that are important for proper socialization and overall training students for future social life. The practical part deals with the comparison of the objectives, which should be graduates of secondary vocational schools achieved with real knowledge and skills of third and fourth year of professional urban middle school in Klobouky u Brna. The study surveyed 104 students and mostly positive results were found on asked issues that means the students fulfill set goals.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33556
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
damborská_2013_dp.pdf 1.695Mb PDF View/Open
damborská_2013_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
damborská_2013_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account