Etické atributy stárnutí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etické atributy stárnutí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Trdá, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:59Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:59Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28115
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou stárnutí a stáří, charakteristikou této etapy života člověka. Zabývá se teorií procesů stárnutí, etickým pohledem na stárnutí, možnostmi učení a vzdělávání seniorů, poslední etapou lidského života, umíráním a smrtí. Zahrnuje teoretické poznatky o rozvoji paliativní péče a vývoji názorů na problematiku eutanazie. Výzkumné šetření v praktické části práce je zaměřeno na subjektivní pohled seniorů na zdraví, vzdělávání, na jejich obavy a znevýhodnění a na názory na eutanazii.
dc.format 87 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnoucí populace cs
dc.subject etika cs
dc.subject etický pohled cs
dc.subject pozitivní psychologie cs
dc.subject moudrost cs
dc.subject paměť cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject osamělost cs
dc.subject podpora cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject eutanazie cs
dc.subject Aging en
dc.subject old age en
dc.subject aging population en
dc.subject ethics en
dc.subject ethical view en
dc.subject positive psychology en
dc.subject wisdom en
dc.subject memory en
dc.subject education en
dc.subject loneliness en
dc.subject assistance en
dc.subject dignity en
dc.subject palliative care en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject euthanasia en
dc.title Etické atributy stárnutí
dc.title.alternative Ethical Attributes of Ageing
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Daniš, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-13
dc.description.abstract-translated This work deals with issues of aging and old age, characteristic of this stage of human life.It deals with the theory of aging processes, ethical view on aging, learning opportunities and senior education, the last stage of human life, dying and death. Includes theoretical knowledge on the development of palliative care and the development of opinions on the issue of euthanasia. The survey in the practical part is focused on the subjective view senior on their health, education, their concerns and disadvantages and opinions on euthanasia.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33560
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-19
local.subject vzdělávání seniorů cs
local.subject older adult education en


Files in this item

Files Size Format View
trdá_2012_dp.pdf 1.832Mb PDF View/Open
trdá_2012_vp.doc 61Kb Microsoft Word View/Open
trdá_2012_op.doc 21.12Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account