Vzdělávání nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu na území České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu na území České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Dalibor
dc.contributor.author Trnková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:59Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:59Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28116
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá specifickou skupinou nezletilých bez doprovodu na území České republiky. První kapitola teoretické části diplomové práce je zaměřena na právní postavení dítěte v migrační situaci, dále na právní postavení nezletilých bez doprovodu v kontextu mezinárodně-právních předpisů, zejména Úmluvy o právech dítěte, práva Evropské unie a právního řádu České republiky. Druhá kapitola teoretické části diplomové práce pojednává o univerzálním právu dítěte na vzdělání, dále o právu na základní, středoškolské, vysokoškolské vzdělání a o právu na informace. Kapitola rovněž přibližuje možnosti vzdělání nezletilých bez doprovodu v českém školském systému. Praktická část se zabývá jako předmětem zkoumání Zařízením pro děti-cizince, jež formou případové studie charakterizuje tuto specifickou školskou instituci vykonávající svoji činnost v síti zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s územní působností pro Českou republiku. Zařízení pro děti-cizince poskytuje nezletilým bez doprovodu plné zaopatření včetně vzdělávání, výchovy, a dalšího rozvoje za účelem budoucí úspěšné integrace do běžného života v české společnosti.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezletilí bez doprovodu cs
dc.subject dítě cs
dc.subject právo na vzdělání cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject rovné zacházení cs
dc.subject nejlepší zájem dítěte cs
dc.subject Úmluva o právech dítěte cs
dc.subject Mezinárodní pakt o hospodářských cs
dc.subject sociálních a kulturních právech cs
dc.subject školský zákon cs
dc.subject Zařízení pro děti - cizince cs
dc.subject unaccompanied minors or separated children en
dc.subject the child en
dc.subject the Convention on the Rights of the Child en
dc.subject International Covenant on Economic en
dc.subject Social and Cultural Rights en
dc.subject The right to education en
dc.subject education en
dc.subject Facility for the foreign children en
dc.title Vzdělávání nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu na území České republiky
dc.title.alternative Education of Unaccompanied Children/Foreigners in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2014-05-12
dc.description.abstract-translated This graduation theses focuses on the issue of a specific kind of unaccompanied minors or separated children in the territory of the Czech Republic. The first chapter in the theoretical part of my work aimes towards legal status of a child in the migration and towards legal status of unaccompanied minors in the context of International Law, especially the Convention on the Rights of the Child, European Union Law and the Law of the Czech Republic. The second chapter of the graduation theses in the theoretical part deals with child´s general right to education and then the right to primary, secondary, university education and the right to information. The chapter also introduces possibilities for education of unaccompanied minors or separated children in the Czech school system. In the third part of my work the subject of examination becomes the Facility For Children - Foreigners, which in the form of a case study characterizes this specific educational institution that operates under the network of facilities for institutional and protective education, with territorial activity in the whole territory of the Czech Republic. The Facility For Children - Foreigners provides full procurement to the unaccompanied minors or separated children, including scholarship, education and desirable development for the purpose of future successfull integration of unaccompanied minors into the usual life of Czech society.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33561
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-26


Files in this item

Files Size Format View
trnková_2012_dp.pdf 1.764Mb PDF View/Open
trnková_2012_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
trnková_2012_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account