Evaluace volnočasových aktivit dětí školního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evaluace volnočasových aktivit dětí školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Turnová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:00Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:00Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28117
dc.description.abstract Diplomová práce Evaluace volnočasových aktivit dětí školního věku se zabývá problematikou trávení volného času u dnešních dětí a mládeže. V teoretické části jsou vymezeny pojmy pedagogika volného času a volný čas. Dále jsou popsána vývojová specifika dětí, způsoby trávení volného času a zařízení pro volný čas dětí školního věku. Praktická část vychází z vlastního kvantitativního výzkumu provedeného formou dotazníku a zpracovává jeho výsledky statistickými metodami. Stanovené hypotézy byly zaměřeny na zjištění zájmů dětí v oblasti využívání volného času.
dc.format 108 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Děti školního věku cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject sport cs
dc.subject četba cs
dc.subject zájmové organizace cs
dc.subject Schoolchildren en
dc.subject leisure time en
dc.subject leisure activities en
dc.subject sport en
dc.subject reading en
dc.subject hobbies organization en
dc.title Evaluace volnočasových aktivit dětí školního věku
dc.title.alternative Evaluation of Schoolchildren's Leisure Time Activities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The thesis called Evaluation of Schoolchildren´s Leisure Activities deals with the issues of today´s children and youth spending leisure time. In theoretical solutions are defined terms leisure pedagogy and leisure time. Then author describes developmental specifics of children, forms of spending leisure time and schoolchildren´s leisure activity facilities. Practical part of the thesis follows from own quantitative research which was carried out by means of questionnaire method and processes his record by statistical methods. Given hypotheses were concentrated on interests of children in the sphere utilization of leisure time.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33562
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-21


Files in this item

Files Size Format View
turnová_2012_dp.pdf 2.604Mb PDF View/Open
turnová_2012_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
turnová_2012_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account