Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Uhlíř, Radek
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:00Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:00Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28118
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých se zabývá jedním z aspektů navýsost aktuální problematiky delikventního chování dosud nezformovaných jedinců. V práci jsou nejprve řešeny otázky sociálně kriminogenních faktorů ovlivňujících výskyt tohoto negativního společenského jevu. Ná-sleduje pasáž zaměřená na prevenci kriminality. Poslední kapitola teoretické části se zaobírá vývojem trestné činnosti dětí a mládeže u nás v posledním čtvrtstoletí. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky empirického výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, nakolik ovlivňuje jeden ze sociálně kriminogenních faktorů, jímž je rodina, páchání delikventního jednání dětí a mladistvých.
dc.format 96 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Delikvence cs
dc.subject delikventní chování cs
dc.subject děti cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject kriminogenní faktory cs
dc.subject mladiství cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject Delinquency en
dc.subject delinquent behaviour en
dc.subject children en
dc.subject criminality en
dc.subject criminogenic factors en
dc.subject juveniles en
dc.subject criminality prevention en
dc.title Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých
dc.title.alternative Socio-Criminogenic Factors Leading to Juvenile Delinquency
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Palovčíková, Geraldina
dc.date.accepted 2014-05-14
dc.description.abstract-translated The thesis entitled The Social Criminogenic Factors Affecting Delinquent Behaviour of Children and Juveniles deals with one of the aspects of the very up-to-date issue of delin-quent behaviour of yet unformed individuals. The thesis first focuses on the area of social criminogenic factors affecting the occurrence of this negative social phenomenon. The next part concentrates on the prevention of criminality. The last chapter of the theoretical part analyses the development of juvenile delinquency here in the last twenty five years. In the practical part the authors present results of an empiric survey the objective of which was to find out to what extent juvenile delinquency is affected by one of the social criminogenic factors the family.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33563
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
uhlíř_2012_dp.pdf 2.148Mb PDF View/Open
uhlíř_2012_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
uhlíř_2012_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account