Současné trendy v bydlení seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Současné trendy v bydlení seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Urbanová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:01Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:01Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28120
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na bydlení současných seniorů a předpokládaný vývoj v této oblasti u nás a v některých zemích Evropy. Praktická část je zaměřena na výzkum kvality života seniorů ve dvou diametrálně rozdílných domovech. Jeden z domovů je tradiční, poskytující domov a péči ve starých budovách, které se podle možností rekonstruují a přizpůsobují současným potřebám seniorské populace. Druhý domov je nový, velmi moderní, stavěný již podle současných požadavků na bydlení seniorů. Analýza rozhovorů s respondenty a pozorování je podkladem pro určitou komparaci života seniorů v těchto rozdílných domovech. Výzkum by měl prokázat, jak důležitou roli má prostředí na vnímání kvality života seniorů.
dc.format 76
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senioři cs
dc.subject bydlení seniorů cs
dc.subject domov seniorů cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject seniors en
dc.subject housing of the elderly en
dc.subject retirement home en
dc.subject quality of life en
dc.title Současné trendy v bydlení seniorů
dc.title.alternative Contemporary Trends in Seniors' Housing
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bártová, Miloslava
dc.date.accepted 2014-05-13
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the housing of the current seniors and future developments in this area in our country and in some European ones. The practical part is focused on the research of the quality of life of the elderly in two diametrically different homes. One of the homes is a traditional one, providing housing and home care in the old buildings, which are according to the possibilities adapted to the current needs of the senior population. The second home is a new, very modern one, built by the current requirements for housing of the elderly. The analysis of the interviews with respondents and the observations are the basis for the comparison of the life of the seniors in those retirement homes. The research should demonstrate how important role the environment has on the perception of the quality of life of the elderly.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33565
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-19


Files in this item

Files Size Format View
urbanová_2012_dp.pdf 2.425Mb PDF View/Open
urbanová_2012_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
urbanová_2012_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account