Sociální aspekty trestné činnosti cizinců na území ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální aspekty trestné činnosti cizinců na území ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Vojtek, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:04Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:04Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28127
dc.description.abstract Tato diplomová práce slouží jako nástin života cizinců na území České republiky. Povědomí o životě či práci cizinců je naprosto nedostatečné. Často o jejich životě a mnohdy těžkém osudu nevíme nebo vědět nechceme. Diplomová práce nastiňuje proces migrace a integrace cizinců v historii i současnosti. Poskytuje přehled o životě, bydlení či možnostech práce, které v České republice mají, stejně jako skupiny cizinců, kteří v ČR žijí či pracují. Dále obsahuje popis nejčastější trestné činnosti cizinců i důvody jejich páchání. Tato diplomová práce ve své podstatě poskytuje komplexní popis sociálních aspektů, které mohou negativně ovlivnit život cizinců v České republice a nepřímo je tak donutit k trestné činnosti.
dc.format 85 s. (141 140 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cizinci cs
dc.subject majorita cs
dc.subject minorita cs
dc.subject migrace cs
dc.subject společnost cs
dc.subject foreigners en
dc.subject majority en
dc.subject minority en
dc.subject magration en
dc.subject society en
dc.title Sociální aspekty trestné činnosti cizinců na území ČR
dc.title.alternative Social Aspects of Criminal Activities of Foreigners in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This Thesis outlines life of foreigners in the Czech Republic. Knowledge about the life and work of foreigners is totally insufficiently. We often don´t know or don´t want to know anything of their life a many times difficult destiny. Thesis outlines the process of migration and integration of foreigners in the past and present. The Thesis provides view of the life, living and job opportunities that they have in the Czech Republic, as well as the most common group of foreigners who live and work in the Czech Republic. Thesis also include description of the typical crimes of foreigners and their reason for committing. This Thesis give us a comprehensive description of social aspects that may affect adversely the lives of foreigners in the Czech Republic and forced them indirectly to crime.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33573
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-24


Files in this item

Files Size Format View
vojtek_2012_dp.pdf 1.543Mb PDF View/Open
vojtek_2012_vp.doc 16.69Kb Microsoft Word View/Open
vojtek_2012_op.doc 18.14Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account