Významné osobnosti v životě Jana Amose Komenského

DSpace Repository

Language: English čeština 

Významné osobnosti v životě Jana Amose Komenského

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Vostřel, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:05Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:05Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28129
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje význam osobností, ale i nejbližší rodiny, které ovlivňovaly proces názorového vývoje na celé biodromální dráze Jana Amose Komenského, který již staletí je považován za učitele národů. Je zde vyjádřen podíl některých, pro J. A. Komenského, významných postav jeho doby, které de facto utvořily Komenského k obrazu svému tak, jak ho známe dnes - Jan Amos Komenský pedagogem, teologem, filosofem, myslitelem, ale i politikem. V této práci jsou uvedena místa působení Jana Amose, respektive jejich vzájemná interakce na pozadí doby, ve které Komenský žil, se všemi úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, ale i neúspěchy, které se také podílely na formování učitele národů.
dc.format 87 s. (22 278 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pedagogika cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject filosofie cs
dc.subject humanismus cs
dc.subject reformace cs
dc.subject Jednota bratrská cs
dc.subject chiliasmus cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject husitství cs
dc.subject pansofie cs
dc.subject didaktika cs
dc.subject politika cs
dc.subject společnost cs
dc.subject myslitel cs
dc.subject irénismus cs
dc.subject pedagogy en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject philosophy en
dc.subject humanism en
dc.subject reformation en
dc.subject Unity of the Brethren en
dc.subject chiliasm en
dc.subject religion en
dc.subject Hussite movement en
dc.subject pansophism en
dc.subject didactics en
dc.subject politics en
dc.subject society en
dc.subject thinker en
dc.subject irenism en
dc.title Významné osobnosti v životě Jana Amose Komenského
dc.title.alternative Important Personalities in the Life of J. A. Comenius
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The present thesis describes the importance of various personalities including members of his immediate family in influencing the development of his opinions throughout his entire life. It discusses the contribution of several major figures of that time that were important for Comenius and de facto created him in their own image and made him into what we know him today - John Amos Comenius the teacher, theologian, philosopher, thinker, but also politician. The thesis lists the places where Comenius lived and worked, with an emphasis on how they interacted among themselves against the backdrop of the times in which Comenius lived, with all the successes that were achieved, but also the failures, which also contributed to the formation of the Teacher of Nations.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33575
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-28
local.subject Komenský, Jan Amos, 1592-1670 cs
local.subject Comenius, Johann Amos, 1592-1670 en


Files in this item

Files Size Format View
vostřel_2012_dp.pdf 2.131Mb PDF View/Open
vostřel_2012_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
vostřel_2012_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account