Fenomén korupce a jeho sociální aspekty ve specifických podmínkách vězeňství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fenomén korupce a jeho sociální aspekty ve specifických podmínkách vězeňství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Zahrádka, Vojtěch
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:05Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:05Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28131
dc.description.abstract Diplomová práce řeší problematiku korupce ve specifickém prostředí českého vězeňství. V první části se zabývá samotným pojmem fenoménu korupce, jeho definicemi a formami. V další části se zabývá epistemologickými východisky v rovině historické, eticko-filozofické a právní a dotýká se sociálních aspektů korupce. Třetí část pojednává o vězeňství, jako specifickém sociálním prostředí, o kritických místech a signálech výskytu tohoto jednání. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkum, který se zabývá výskytem korupce v současném vězeňském prostředí, edukací personálu, resocializací odsouzených a efektivitou preventivních opatření boje proti korupci.
dc.format 94
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Korupce cs
dc.subject korupční jednání cs
dc.subject úplatek cs
dc.subject vězeňství cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject prevence cs
dc.subject edukace cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject Vězeňská služba cs
dc.subject věznice cs
dc.subject Corruption en
dc.subject bribe en
dc.subject prisons en
dc.subject social aspects en
dc.subject prevention en
dc.subject education en
dc.subject social rehabilitation en
dc.subject prison service en
dc.title Fenomén korupce a jeho sociální aspekty ve specifických podmínkách vězeňství
dc.title.alternative Phenomenon of Corruption and Its Social Aspects under the Specific Conditions of Prison Service
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis concentrates on the issue of corruption in the specific environment of the Czech prison. The first part describes the concept of the phenomenon of corruption, its definitions and forms. The next section deals with epistemological starting points in terms of historical, philosophical, and ethical and legal concerns with the social aspects of corruption. The third part deals with the prison system, such as a specific social environment, critical points and signals the occurrence of this behavior. The practical part is devoted to a quantitative research that deals with the incidence of corruption in the prison environment, educating personnel, rehabilitation of convicts and the effectiveness of preventive measures in the fight against corruption.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33577
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
zahrádka_2012_dp.pdf 6.708Mb PDF View/Open
zahrádka_2012_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
zahrádka_2012_op.doc 18.59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account