Dekarboxylázová aktivita bakterií izolovaných z moravských vín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dekarboxylázová aktivita bakterií izolovaných z moravských vín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Foltýnová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:13Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:13Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28150
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá dekarboxylázovou aktivitou bakterií izolovaných z moravských vín. V teoretické části je stručně představena technologie výroby vína a popsány mikroorganizmy, které se uplatňují v rámci technologie výroby, nebo které mohou mít neblahý vliv na výsledný produkt. Dále jsou charakterizovány biogenní aminy, jejich roz-dělení, vznik, výskyt a význam pro lidský organizmus. V praktické části byl proveden skríning 145 kmenů bakterií vyizolovaných z vín z pěti odrůd (Frankovka, Ariana, Cerason, Mi-5-70 a Cabernet Sauvignon) na jejich dekarboxylázovou aktivitu. Na základě získaných výsledků byl založen experiment s kmenem vykazujícím nejvyšší dekarboxylázovou aktivitu a byla sledována produkce biogenních aminů v závislosti na zvolených faktorech (pH, teplota, přídavek cukru).
dc.format 77 s. (116 439)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject víno cs
dc.subject kvasinky cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject plísně cs
dc.subject biogenní aminy cs
dc.subject wine en
dc.subject yeast cells en
dc.subject bacteria en
dc.subject moulds en
dc.subject biogenic amines en
dc.title Dekarboxylázová aktivita bakterií izolovaných z moravských vín
dc.title.alternative Decarboxylase Activity of Bacteria Isolated from Moravian Wines
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lorencová, Eva
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with decarboxylase activity of bacteria isolated from Moravian wines. In the theoretical part, winemaking technology is briefly described as well as microorga-nisms involved in vinemaking or which can have adverse influence on the final product. Then, biogenic amines are characterized, and their classification, formation, occurrence and importance for human organism are stated. In the practical part, screening of decarboxylase activity of 145 bacterial strains isolated from five wine varieties (Frankovka, Ariana, Cerason, Mi-5-70 and Cabernet Sauvignon) was carried out. On the basis of the results obtained, experiment with a strain proving the highest decarboxylase activity was set up and biogenic amines production depending on chosen factors (pH, temperature, addition of sugar) was monitored.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33631
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
foltýnová_2014_dp.pdf 4.419Mb PDF View/Open
foltýnová_2014_vp.doc 73.70Kb Microsoft Word View/Open
foltýnová_2014_op.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account