Projekt využití marketingové komunikace na vybraný segment zákazníků ve firmě BV Auto Zlín s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití marketingové komunikace na vybraný segment zákazníků ve firmě BV Auto Zlín s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Kunc, Dalibor
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:17Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:17Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28159
dc.description.abstract Tato diplomová práce s názvem Projekt využití marketingové komunikace na vybraný segment zákazníků ve firmě BV Auto Zlín s.r.o. se zabývá analýzou marketingové komunikace a zhodnocením jejího současného stavu v příslušné firmě. Cílem projektu je na základě provedených analýz navrhnout vhodný marketingový komunikační nástroj pro vybraný segment zákazníků. Teoretická část práce obsahuje rozbor dostupných literárních pramenů dané tématiky zaměřený na marketingovou komunikaci, nástroje marketingové komunikace, značku a segmentaci zákazníků. Praktická část se po představení společnosti zabývá analýzou jejího současného stavu, především pak analýzou komunikačního mixu a segmentace zákazníků. Zbylá pasáž praktické části je věnována projektu, jenž je závěrem podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
dc.format 93 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject segmentace zákazníků cs
dc.subject značka cs
dc.subject Marketing Communications en
dc.subject Promitional Mix en
dc.subject Customer Segmentation en
dc.subject Brand en
dc.title Projekt využití marketingové komunikace na vybraný segment zákazníků ve firmě BV Auto Zlín s.r.o.
dc.title.alternative Project of Using Marketing Communications for Selected Customer Segment in Company BV Auto Zlín s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kacr, Josef
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This thesis titled Project of Using Marketing Communications for Selected Customer Segment in Company BV Auto Zlín s.r.o. deals with marketing communications and evaluation of the present situation of the company in that point. The project goal is to suggest appropriate marketing communications tool for a selected customer segment, based on the previous analysis. The theoretical part consists of analysis of available literature sources of the topic with main aim to marketing communications, promotional mix, brand and customer segmentation. After an opening introduction of the company, the practical part is focused on analysis of its present situation, mainly of promotional mix and customer segmentation. The rest of the practical part contains the project including cost, time and risk analysis at the end.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33644
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kunc_2014_dp.pdf 2.763Mb PDF View/Open
kunc_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
kunc_2014_op.doc 85.42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account