Projekt marketingového plánu kulturního časopisu OL4you

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu kulturního časopisu OL4you

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Wittka, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:24Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:24Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28183
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu olomouckého kulturního časopisu OL4you. Cílem teoretické části diplomové práce je zpracovat literární rešerši vztahující se k oblasti marketingového plánu a na jejím základě formulovat teoretická východiska pro zpracování části praktické. Cílem praktické části je analyzovat současný stav marketingového plánování v časopisu OL4you a následně zhodnotit přednosti a nedostatky tohoto procesu. Tato část diplomové práce je zpracována na základě informací získaných po-mocí interview se zaměstnanci, interních materiálů redakce časopisu OL4you a v neposlední řadě na základě vlastního empirického šetření. Získané výsledky jsou implementovány do zpracování projektu zaměřeného na tvorbu marketingového plánu časopisu OL4you. Součástí projektu je také nákladová, riziková a časová analýza a tvorba přínosů spojených s realizací tohoto projektu.
dc.format 106 s. (154 426 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject kultura cs
dc.subject magazín cs
dc.subject Marketing Plan en
dc.subject Marketing Mix en
dc.subject SWOT Analyse en
dc.subject Project en
dc.subject Culture en
dc.subject Magazine en
dc.title Projekt marketingového plánu kulturního časopisu OL4you
dc.title.alternative The Project of the Marketing Plan of the Cultural Magazine OL4you
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Štěrbová, Dana
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the creation of a marketing plan of Olomouc cultural journal OL4you. The theoretical part of the thesis is to prepare a literature review related to the field of marketing plan, and based on formulating the theoretical basis for the practical part. The practical part is to analyze the current state of marketing planning of magazine OL4you and assess the strengths and weaknesses of this process. This part of the thesis is elaborated on the basis of information obtained during interviews with employees and from internal documents of the magazine OL4you and on the basis of own empirical investigation. The results are implemented in the processing of a project aimed at creating a marketing plan of OL4you magazine. The project also includes the cost, risk and time analysis and creation benefits associated with the implementation of this project.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33672
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
wittka_2014_dp.pdf 1.900Mb PDF View/Open
wittka_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
wittka_2014_op.pdf 1022.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account