Projekt optimalizace nákladů ve firmě XYLAB, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt optimalizace nákladů ve firmě XYLAB, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt optimalizace nákladů ve firmě XYLAB, a.s.
Autor: Kyselá, Eva
Vedoucí: Tučková, Zuzana
Abstrakt: Tématem diplomové práce je Projekt optimalizace nákladů ve firmě XYLAB, a.s. Teoretická část je souborem teoretických poznatků o metodice řízení nákladů. Budou zde definovány jednotlivé druhy členění nákladů, popsány základní i specifické typy kalkulací, které bývají v podnikové praxi používány a objasněny základní pojmy, související s danou problematikou. V praktické části bude charakterizována firma XYLAB, a.s., popsáno její postavení na trhu a organizační struktura. Bude provedena klasifikace současných nákladů firmy, horizontální analýza nákladů a celkové zhodnocení současného stavu řízení nákladů. Pro přiblížení celkové problematiky řízení zdravotnického zařízení bude popsán způsob financování, provedena analýza výnosů a analýza celkových hospodářských výsledků. Projektová část je metodickým návrhem kalkulačních metod pro zhodnocení hospodaření jednotlivých nákladových středisek. Na základě těchto kalkulací jsou navrhnuta projektová opatření, vedoucí k optimalizaci nákladů firmy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28205
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management ve zdravotnictví
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33713


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kyselá_2014_dp.pdf 1.696Mb PDF Zobrazit/otevřít
kyselá_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kyselá_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet