Projekt optimalizace procesů obchodního oddělení a návrh nové organizační struktury obchodního oddělení ve společnosti XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt optimalizace procesů obchodního oddělení a návrh nové organizační struktury obchodního oddělení ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuček, David
dc.contributor.author Šenkeříková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:36Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:36Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28214
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je projekt optimalizace procesů obchodního oddělení a návrh nové procesně orientované organizační struktury obchodního oddělení. Teoretická část obsahuje srovnání tradičního a procesního modelu řízení, jejich výhod a omezení. Pokrývá i oblast členení procesů, postup realizace procesního modelu a softwarovou podporu. Součástí praktické části je stručné představení společnosti, poté následuje analýza současného stavu obchodního oddělení, která se opírá o analýzu časové náročnosti, FTE a analýzu přidané hodnoty procesů. Nosným pilířem práce jsou 3 procesy a stávající organizační struktura vyžadující optimalizaci. V závěru jsou vyhodnocena rizika, realizovatelnost a přínosy projektu.
dc.format 113 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject proces cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject procesní mapa cs
dc.subject přidaná hodnota cs
dc.subject organizační struktura cs
dc.subject process en
dc.subject business process management en
dc.subject process map en
dc.subject added value en
dc.subject organizationalstructure en
dc.title Projekt optimalizace procesů obchodního oddělení a návrh nové organizační struktury obchodního oddělení ve společnosti XY
dc.title.alternative Project of Optimalization of Sales Department Processes and a Suggestion of a New Sales Department Organisational Structure in a Company XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Garaja, Ivan
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The main topic of the diploma thesis is a project of optimalization of sales department processes and a suggestion of a new sales department organizational structure. The theoretical part contains comparison between traditional and business process management, their benefits and limitations. This part covers the area of processes classification, feasibility of business process management and software support. The practical part includes a brief introduction of the company followed by the analysis of the current state of the sales department, which is based on analysis of time demandingness, FTE and the analysis of the added value. The supporting pillar of the project, are 3 processes and existing organizational structure which must be optimized. In conclusion the risks, feasibility and profits of the project are assessed.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33727
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
šenkeříková_2014_dp.pdf 4.076Mb PDF View/Open
šenkeříková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
šenkeříková_2014_op.pdf 548.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account