Jan Amos Komenský a jeho působení na jihovýchodní Moravě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jan Amos Komenský a jeho působení na jihovýchodní Moravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Daněčková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:37Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:37Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28220
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je posoudit jak rozsáhlé jsou vědomosti žáků pátých a osmých tříd o životě a díle Jana Amose Komenského. Teoretická část je zaměřena na analýzu archiválií o životě a díle Jana Amose, na jeho putování po městech jihovýchodní Moravy a na osobnosti, které nějakým způsobem ovlivnily jak jeho život, tak i tvorbu. Praktická část je prezentována výzkumem, který je zaměřen na ověření informací a názorů žáků pátých a osmých tříd základní školy na J. A. Komenského. Těmito poznatky chci potvrdit význam odkazu tohoto myslitele, jehož díla jsou uznávána po celém světě.
dc.format 60 s. (54776 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jan Amos Komenský cs
dc.subject archiválie života cs
dc.subject komeniologie cs
dc.subject Jihovýchodní Morava cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject Jan Amos Comenius en
dc.subject archival of life en
dc.subject Comeniology en
dc.subject South Moravia en
dc.subject pedagogy en
dc.title Jan Amos Komenský a jeho působení na jihovýchodní Moravě
dc.title.alternative J. A. Comenius and His Life and Work in South-East Moravia Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor work is to assess how extensit are knowledges of students of FIFA and eighth classes of primary school about life and work of J. A. Comenius. The theoretical part focuses on the analysis of archival materials about the life and work of Jan Amos, on his journey trough the cities South Moravia and the personalities that somehow influenced both his life and work. The practical part is presented by the research, which focuses on the verification of the informations and opinions of populis about J. A. Comenius. With these findings I would like to confirm the importace of legacy of this thinker whose works are recognized worldwide.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33738
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25
local.subject Komenský, Jan Amos, 1592-1670 cs
local.subject osobnosti regionu cs
local.subject Morava jihovýchodní (Česko) cs
local.subject Comenius, Johann Amos, 1592-1670 en
local.subject regional celebrities en
local.subject Moravia, Southeastern (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
daněčková_2013_dp.pdf 1.924Mb PDF View/Open
daněčková_2013_vp.doc 18.77Kb Microsoft Word View/Open
daněčková_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account