Vliv společenské výchovy podle J. S. Gutha-Jarkovského na kvalitu života

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv společenské výchovy podle J. S. Gutha-Jarkovského na kvalitu života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Dohnalová, Denisa
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:38Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:38Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28222
dc.description.abstract Bakalářská práce se v teoretické části zabývá společenskou výchovou podle J. S. Gutha-Jarkovského, zejména jeho odkazy na chování policistů Policie ČR při dodržování pravidel slušného chování. Dále vymezuje z historického pohledu ústrojovou kázeň u policie za první republiky v letech 1918-1939 a dodržování služebních předpisů v porovnání se současným stavem při vystupování policistů na veřejnosti v uniformě a dodržováním Etického kodexu Policie ČR. V praktické části práce zjišťuje pomocí metody dotazníkového šetření, jak současná veřejnost vnímá dodržování pravidel společenské výchovy u policistů, dále jak působí na veřejnost chování policistů v uniformě a úroveň vzdělání policistů v problematice policejní etiky.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Společenská výchova cs
dc.subject etiketa cs
dc.subject stejnokroj cs
dc.subject ústrojová kázeň cs
dc.subject policejní etika cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject sociální chování cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Social education en
dc.subject etiquette en
dc.subject uniform en
dc.subject dressing discipline en
dc.subject police ethics en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject social manner en
dc.subject education en
dc.title Vliv společenské výchovy podle J. S. Gutha-Jarkovského na kvalitu života
dc.title.alternative The Influence of Social Education According to J. S. Guth-Jarkovsky on the Quality of Life
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis in the theoretical part deals with the social education by J. S. Guth-Jarkovský, especially its references to manners of policemen Police of the Czech Republic in observance the rules of etiquette. Furthermore it defines from a historical point of view a police dressing discipline during the First Republic in 1918 1939 and the observance of service regulations compared with the current situation in the behavior of policemen in uniform in the public and adherence of Ethic Codex. The practical part of the thesis finds out with the help of a questionnaire survey how the current public perception of compliance with the rules of social education, as well as how works behavior of policemen in the uniform upon the public and the level of education of policemen in the issue of police ethics.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33740
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-23
local.subject Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav, 1861-1943 cs
local.subject pravidla slušného chování cs
local.subject policie cs
local.subject Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav, 1861-1943 en
local.subject rules of decent behavior en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View
dohnalová_2013_dp.pdf 4.257Mb PDF View/Open
dohnalová_2013_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
dohnalová_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account