Zooterapie ve společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zooterapie ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Domesová, Zita
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:39Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:39Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28223
dc.description.abstract V teoretické části bakalářské práce je blíže vysvětlen pojem terapie, druhy terapií v současné společnosti a dále možnosti felinoterapie a jejím pozitivním vlivu na duši člověka. Výzkumná část bakalářské práce zkoumá výzkumnou otázku a to: Jaké postoje zaujímají odsouzení ve výkonu trestu k možnosti mít v této životní situaci příležitost starat se o zvíře, konkrétně o kočku. Prostřednictvím kvantitativního výzkumu byl zjišťován subjektivní pohled samotných odsouzených. Závěr výzkumu je platný pro výzkumný vzorek náhodně vybraných odsouzených v Ústavu pro výkon zabezpečovací detenci při Vazební věznici Brno a vzorek náhodně vybraných odsouzených ve Věznici Břeclav.
dc.format 75
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Terapie cs
dc.subject zooterapie cs
dc.subject canisterapie cs
dc.subject hipoterapie cs
dc.subject felinoterapie cs
dc.subject pes cs
dc.subject kůň cs
dc.subject kočka cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject therapy en
dc.subject animal assisted therapy en
dc.subject zootherapy en
dc.subject canistherapy en
dc.subject hippotherapy en
dc.subject felinotherapy en
dc.subject dog en
dc.subject horse en
dc.subject cat en
dc.subject carrying out of sentence en
dc.title Zooterapie ve společnosti
dc.title.alternative Zooteraphy in the Society
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the different types of zootherapy with a dominant focus on feline assisted therapy. In the theoretical part of the thesis is explained further the term therapy, therapies in contemporary society, then the possibility of feline assisted therapy and its positive effects on the human soul. The research part of the thesis examines the research question: What are the attitudes of convicts serving a sentence in prison to having options in this situation, such as having the opportunity to take care of an animal, particularly a cat. Through quantitative research has been investigated the prisoners' own subjective views. The conclusion of the research is valid for the research sample of randomly selected convicts at the Institute for Security Detention in Remand Prison Brno a randomly selected sample of prisoners in the Prison Břeclav.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33741
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-23


Files in this item

Files Size Format View
domesová_2013_dp.pdf 2.680Mb PDF View/Open
domesová_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
domesová_2013_op.doc 18.92Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account