Salesiáni a jejich význam pro sociální pedagogiku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Salesiáni a jejich význam pro sociální pedagogiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Dorazilová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:40Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:40Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28224
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce jsou salesiáni a jejich význam pro sociální pedagogiku. Salesiáni Dona Boska jsou významnou římskokatolickou řeholí, která se, mimo jiné, věnuje výchově dětí a mládeže. Souvislost salesiánů se sociální pedagogikou spočívá v jejich původní charitativní činnosti, která postupně přešla v činnost vzdělávací. Jedním z pilířů salesiánského díla jsou střediska a kluby mládeže, které se věnují zejména organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež. Výzkum mi byl umožněn v jednom ze salesiánských středisek jihomoravského kraje, v okolí mého bydliště. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem a do jaké míry se salesiánská střediska mohou podílet na výchově jedince. Na základě informací získaných kvalitativním výzkumem, zjistit, jaký význam mají salesiáni pro sociální pedagogiku.
dc.format 62 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject salesiánské hnutí cs
dc.subject preventivní systém cs
dc.subject salesiánská střediska a kluby mládeže cs
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject free time en
dc.subject social patology en
dc.subject salesian movement en
dc.subject preventive system en
dc.subject salesians centres and clubs for youth en
dc.title Salesiáni a jejich význam pro sociální pedagogiku
dc.title.alternative Salesians and Their Importance for Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis are Salesians and their meaning for a social pedagogy. Don Bosk´s Salesians are important Roman Catholic religious order, which is, in addition to other, dedicated to education of kids and youth. The link of Salesians with the social pedagogy is in their original charity aktivity, which gradually moved into the education activity. The most important pillars of Salesians work are centres and clubs for youth, which are mostly dedicated to organisation of free time activities for children and youths. My research was allowed in one of the centres in South Moravia, near my home. The goal of my bachelor thesis is to find out, how big inluence salesians centres can have on the education of individuals. On the basis of informations gained from qualitative research, find out, what importance and how big influence Salesians have for the social pedagogy.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33742
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-23


Files in this item

Files Size Format View
dorazilová_2013_dp.pdf 1.596Mb PDF View/Open
dorazilová_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
dorazilová_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account