Vliv J. A. Komenského na rozvoj sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv J. A. Komenského na rozvoj sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Englcová, Dagmar
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:41Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:41Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28227
dc.description.abstract Východiska: Předmětem bakalářské práce je vyjádřit souvislost didaktických děl,výroků a idejí Jana Amose Komenského v kontextu se sociální pedagogikou. Upozornit na jeho snahu o systematizaci lidského vědění, stavu světa a celé sociální společnosti. Vyhledat uplatnění reforem Jana Amose v rámci výchovy a vzdělávání do běžné praxe. Poukázat na člověka, který svými pokrokovými myšlenkami týkajícími se problematiky školství a mezilidských vztahů oslovil celé generace. Cíle: Cílem výzkumu bylo zjistit, zda je rozsah znalostí týkajících se osoby Jana Amose Komenského u žáků 7. a 8. tříd základních škol dostačující, a jestli nejsou informace o něm vyučovány v malé míře. Druhá část výzkumu řeší odpověď na hlavní hypotézu, zda se v odkazech a dílech Jana Amose Komenského nachází stěžejní aspekty dokazující jeho vliv na rozvoj sociální pedagogiky. Metody a výsledky: V první části výzkumu byla použita metoda kvantitativního šetření za pomoci dotazníku obsahujícího uzavřené otázky. Jako zkoumaný vzorek byli osloveni žáci 7.a 8. tříd Základní školy v Kloboukách u Brna. Z daných výsledků znázorněných pomocí tabulek a grafů vyplývá, že znalosti týkající se problematiky Komenského jsou u této kategorie populace na vysoké úrovni a na této konkrétní škole vyučovány v dostatečné míře. Ve druhé části výzkumu, za použití historicko-srovnávací metody a objasnění názorů některých komeniologů, byla zjištěna kladná odpověď na danou hypotézu. Závěry: Jan Amos Komenský zcela určitě svými geniálními myšlenkami, odkazy, publikacemi a celkovou organizací školství ovlivnil rozvoj sociální pedagogiky. V době, kdy žil, byl tento pojem neznámý, ale dokonale vyjádřil jeho podstatu.
dc.format 59 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject socializace cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject výchova a vzdělávání cs
dc.subject didaktická díla Jana Amose Komenského cs
dc.subject organizace školství cs
dc.subject pansofická škola cs
dc.subject social pedagogy en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.subject educatin en
dc.subject didactic works of Johann Amos Comenius en
dc.subject system of schools en
dc.subject pansofic school en
dc.title Vliv J. A. Komenského na rozvoj sociální pedagogiky
dc.title.alternative Influence of Jan Amos Comenius on the Development of Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated Backgrounds: The bachelor thesis aims at interconnections between Johann Amos Comenius's works, claims and ideas in the context of social pedagogy. It points out his effort to systematize human knowledge, state of the world and the whole society. Besides this the thesis seeks for practicalapplication of his innovations in education and interperssonal relationships addressed many generations. Aims: The aim of the research was to find out whether pupils of 7th and 8th grades in lower secondary school know Comenius at required level and whether the information about him was presented adequately. The second part of the research was focused on the main hypothesis aimed aat those crucial aspects in Comenius's works that would prove his influence on development of social pedagogy. Methods and findings: The first, quantitative part was based on a questionnaire with closeended items. The research sample consisted of 7th and 8th graders of a lower secondary school in Klobouky u Brna. The findings, wich are in tables and graphs, showed a high level of the respondents' knowledge of Comenius. Moreover, the topic at the school was taught adequately. To confirm the hypothesis a historical comprative method was used in the second part of the research. Conclusion: Johann Amos Comenius undoubtedly influenced the development of social pedagogy through his fundamental ideas, publications, works and the organization of schools. Despite the fact that at his time the term social pedagogy was unknown he fully stated its essence.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33745
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-11


Files in this item

Files Size Format View
englcová_2013_dp.pdf 4.234Mb PDF View/Open
englcová_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
englcová_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account