The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Dereza, Alitsiia
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:42Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:42Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28229
dc.description.abstract V dnešní době v průběhu online éry, kdy informace o společnosti, jejích produktech, jakož i pracovních podmínek se dramaticky rychle šíří, je obtížnější přilákat odborníky, aby s ní spolupracovali. Výše platu již není významným faktorem pro uchazeče o zaměstnání. Tato práce popisuje základy Employer Brandingu, jeho principy, techniky a nástroje, které mohou být použity pro jeho komunikaci. Vzhledem k tomu, že společnosti pracují, vyvíjejí a soutěží během éry internetu, hlavní analýza této práce je věnována online nástrojům komunikace značky zaměstnavatele. Výsledky práce zahrnují rozvinutý model pro vývoj ukrajinského pracovního poradce rabota.ua a jeho internetovou náborovou společnost, která v současné době je předním místem pro komunikaci společenské zaměstnavatelské značky. Projekt této práce obsahuje nejen analýzu, ale také podrobný plán pro realizaci, který je snadno implementovatelný v reálném podniku.
dc.format 94p.(21000 char.),3p. ill.app.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Značka zaměstnavatele cs
dc.subject adekvátní nabídka cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject internetové rekrutování cs
dc.subject IT cs
dc.subject průmyslový marketing cs
dc.subject Employer brand en
dc.subject value proposition en
dc.subject HR en
dc.subject Internet-recruiting en
dc.subject IT en
dc.subject B2B marketing en
dc.title The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine
dc.title.alternative The Impact of Employer Branding on the Development of the Internet-Recruitment Company in Ukraine
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated Nowadays, during the times of online era when information about the company, its prod-ucts as well as working conditions spread dramatically, it's getting harder for companies to attract professionals to work with them. The level of salary is no longer a significant factor for job-seekers. This work outlines the fundamentals employer branding, its principles, techniques and tools which can be applied for its communication. Considering the fact that companies work, develop and compete in the era of Internet, the main analysis of this work is dedicated to online tools of communication the employer brand. The outcomes of the work include a developed model for developing the Ukrainian job board rabota.ua and its Internet re-cruitment company, which nowadays, is the leading place for communicating company's employer brand. The project of this work not only includes analysis but also a detailed plan for realization, which makes it easy-to-implement in a real business.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33748
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
dereza_2014_dp.pdf 5.160Mb PDF View/Open
dereza_2014_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
dereza_2014_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account