The Real CSR: Sources of Financing CSR Activities in Companies, Case Study of Sparkasse Bank B&H

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Real CSR: Sources of Financing CSR Activities in Companies, Case Study of Sparkasse Bank B&H

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Fejzagić, Ena
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:42Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:42Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28230
dc.description.abstract V dnešní době považují velké společnosti společenskou odpovědnost za nezbytnost. Ale je zde třeba ověřit pravou povahu společensky odpovědných podnikatelských praktik a zdroje jejich financování. Některé společnosti stále zaměřují své CSR strategie na podnikovou filantropii, která je podpořena zvláštním daňovým režimem, který ve skutečnosti snižuje jejich přínos pro komunitu. Tato práce popisuje hlavní charakteristiky CSR, jeho konkrétní aktivity a různorodost zdrojů jeho financování, včetně zdrojů daňově uznatelných v souvislosti s dary. Práce shr-nuje literaturu věnovanou této problematice a analyzuje současnou CSR strategii Sparkasse Bank BH, jedné z nejvíce společensky odpovědných firem v Bosně a Hercegovině. Koneč-ným výsledkem práce je upravená strategie CSR, která redukuje daňově uznatelné zdroje financování CSR aktivit a přivádí ji blíže "skutečnému CSR".
dc.format 112 p.(24 620 ch.),17 p. i.a.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject CSR cs
dc.subject společenská filantropie cs
dc.subject financování CSR aktivit cs
dc.subject daňový režim cs
dc.subject komunita cs
dc.subject CSR en
dc.subject corporate philanthropy en
dc.subject financing CSR activities en
dc.subject tax treatment en
dc.subject community en
dc.title The Real CSR: Sources of Financing CSR Activities in Companies, Case Study of Sparkasse Bank B&H
dc.title.alternative The Real Corporate Social Responsibility: Sources of Financing CSR Activities In Companies, Case Study of Sparkasse Bank Bosnia and Herzegovina
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomancová, Lucie
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated Nowadays, corporate social responsibility is an imperative for big companies. But, there is a need to verify the true nature of socially responsible practices of companies and the source of financing these practices. Some companies are still focusing their CSR strategies on corporate philanthropy, which is encouraged by specific tax treatment, which actually diminishes their contribution to the community. This work describes the main characteristics of CSR, its particular activities and the differ-ent sources of financing them, including the tax-deductible sources connected with dona-tions. It summarizes the literature dedicated to this issue and analyzes the current CSR strategy of Sparkasse Bank BH, one of the most socially responsible companies in Bosnia and Herzegovina. The final outcome of the work is a modified CSR strategy, which reduc-es the tax-deductible sources of financing CSR activities and brings it closer to 'real CSR'.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 33749
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
fejzagić_2014_dp.pdf 4.201Mb PDF View/Open
fejzagić_2014_vp.doc 24.61Kb Microsoft Word View/Open
fejzagić_2014_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account