Celoživotní vzdělávání, krok z bludného kruhu nezaměstnanosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Celoživotní vzdělávání, krok z bludného kruhu nezaměstnanosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grenar, Jiří cs
dc.contributor.author Foltýn, Milan cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:21:43Z
dc.date.available 2010-07-14T16:21:43Z
dc.date.issued 2006-11-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2823
dc.description.abstract Bakalářská práce "Celoživotní vzdělávání, krok z bludného kruhu nezaměstnanosti" je zaměřena na celoživotní vzdělávání jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který umožňuje lidem získat novou kvalifikaci, posílit jejich kompetence a vrátit se či vytrvat na trhu práce. Práce představuje jeden model, který využívá pedagogicko - psychologické prostředky, které vedou ke zvýšení zaměstnatelnosti. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 677999 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject kvalifikační eroze cs
dc.subject metoda otevřeného kruhu cs
dc.subject lifelong learning en
dc.subject human resources en
dc.subject erosion of qualification en
dc.subject method of an open circle en
dc.title Celoživotní vzdělávání, krok z bludného kruhu nezaměstnanosti cs
dc.title.alternative Lifelong learning, the step out of the vicious circle of unemployment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František cs
dc.date.accepted 2007-01-29 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation called "Lifelong learning, the step out of the vicious circle of unemployment" is focused on the lifelong learning as a tool of the active employment policy. This tool enables people to gain new qualifications, boost their competences and return or persist in the labour market. The dissertation represents a model, which uses pedagogical - psychological resources leading to the increase in the ability to get a job. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004216
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
foltýn_2007_bp.pdf 662.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account