Mechanické vlastnosti sýrů eidamského typu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mechanické vlastnosti sýrů eidamského typu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sližová, Marta
dc.contributor.author Nehodová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:46Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:46Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28245
dc.description.abstract Teoretická část práce je zaměřena na fyzikální a chemické vlastnosti mléka a složení kravského mléka. Dále je v teoretické části popsán technologický postup výroby sýrů eidamského typu. Praktická část se zabývá relaxační zkouškou, která byla použita na hodnocení texturních vlastností sýrů eidamského typu. Další ze zkoušek byla tahová zkouška. Byl studován vliv doby zrání na texturu a mechanické vlastnosti.
dc.format 65 s. (10 011)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sýr eidamského typu cs
dc.subject relaxační zkouška cs
dc.subject tahová zkouška cs
dc.subject Edam-type cheese en
dc.subject relaxation test en
dc.subject tensile test en
dc.title Mechanické vlastnosti sýrů eidamského typu
dc.title.alternative Mechanical Properties of Edam Cheese Type
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pachlová, Vendula
dc.date.accepted 2014-06-19
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is focused on the physical and chemical characteristics and composition of cow milk. Moreover, it describes the technological process of producing Edam-European type od cheese. The practical part of the thesis deals with the relaxation test which was used to evaluate the textural characteristics of the Edam-type cheese. Another test was the tensile test. The influence of maturation time on the texture and mechanical properties.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 33779
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
nehodová_2014_dp.pdf 2.300Mb PDF View/Open
nehodová_2014_vp.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open
nehodová_2014_op.pdf 164.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account