Specifika sociálně-pedagogického působení v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

DSpace Repository

Language: English čeština 

Specifika sociálně-pedagogického působení v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Daňová, Radka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:47Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:47Z
dc.date.issued 2013-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28248
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá působením sociálního pedagoga v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Teoretická část práce pojednává o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a soustředí se na sociálně-pedagogické působení ve vztahu k těmto zařízením. Pozornost je věnována také práci s neorganizovanou mládeží v nízkoprahovém kontextu. Praktická část se zabývá otázkou, jak sociální pedagogové specifikují své sociálně-pedagogické působení v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Cílem je tedy zjistit, jaká jsou specifika působení sociálního pedagoga v takovém zařízení.
dc.format 101 s. (173 795 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociálně-pedagogické působení cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject nízkoprahové zařízení pro děti a mládež cs
dc.subject práce s neorganizovanou mládeží cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject Socio-pedagogical work en
dc.subject social pedagogue en
dc.subject low-threshold facility for children and minors en
dc.subject working with non-organized youth en
dc.subject qualitative research en
dc.title Specifika sociálně-pedagogického působení v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
dc.title.alternative The Specifics of Socio-Pedagogical Work in Low-Threshold Facility for Children and Minors
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The diploma thesis engages in the work of social pedagogue in the low-threshold facility for children and minors. The theoretical part deals with low-threshold facilities for children and minors and socio-pedagogical work in these facilities. The work pays attention to working with non-organized youth in the context of low-threshold facility, as well as too. The empiric part is concerned with the question how social pedagogues specify their socio-pedagogical work in the low-threshold facility. The aim of this work is to specify work of social pedagogues in these facilities.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33786
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
daňová_2013_dp.pdf 1.548Mb PDF View/Open
daňová_2013_vp.doc 14.62Kb Microsoft Word View/Open
daňová_2013_op.doc 16.88Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account