Vliv ústavní výchovy na hodnotový systém klientů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv ústavní výchovy na hodnotový systém klientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Dostálová, Magdaléna
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:47Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:47Z
dc.date.issued 2013-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28250
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na tvorbu hodnotového systému klientů zařízení ústavní výchovy. Práce vymezuje pojmy hodnoty, hodnotový systém, dále přibližuje osobnost klientů, kterým je naři-zována ústavní výchova a přibližuje teoretická východiska ústavní výchovy. Empirická část vychází z analýzy výpovědí klientů výchovného ústavu. Klade si za cíl rozpoznat preferované hodnoty těch-to jedinců, dále chce zjistit, zda má ústavní výchova vliv na tvorbu a změny v jejich hodnotovém systému. Na základě analýzy výpovědí otevřeným kódováním nabízíme praktické závěry, které mohou pomoci při zkvalitnění práce zaměstnanců výchovného ústavu a jejich přístupu ke klientům.
dc.format 95 (158 775 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hodnotový systém cs
dc.subject výchova cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject výchovný ústav cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject value system en
dc.subject education en
dc.subject institutional education en
dc.subject educational institute en
dc.subject qualitative research en
dc.title Vliv ústavní výchovy na hodnotový systém klientů
dc.title.alternative The Effect of Institutional Care on the Value System of the Clients
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on institutional education and its influence on creating value system of clients. The thesis defines the values, value system, also approaches the personality of clients who have ordered institutional care and aproaches the theoretical starting points of institutional care. The em-pirical section offers an analysis of clients testimonies from educational institute. It aims to identify preferred values of these individuals and to determine whether the institutional care has influence on creating their value system. Based on the analysis of statements by open coding offers practical conclusions that can help in improving the work of the staff of the educational institute and their approach to clients.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33788
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
dostálová_2013_dp.pdf 1.794Mb PDF View/Open
dostálová_2013_vp.doc 14.62Kb Microsoft Word View/Open
dostálová_2013_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account