Mentoring ako metodická podpora učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mentoring ako metodická podpora učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Duhárová, Diana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:48Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:48Z
dc.date.issued 2013-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28252
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá mentoringom ako spôsobom metodickej podpory učiteľov na základných a stredných školách Zlínskeho kraja. Teoretická časť práce pozostáva z dvoch hlavných kapitol, pričom prvá kapitola opisuje profesiu pedagóga z hľadiska jej vzniku, charakteristiky a vývoja. Druhá kapitola sa sústreďuje na mentoring v obecnej rovine a postupne prechádza k oblasti kľúčovej pre diplomovú prácu mentoring v školstve. Praktická časť práce pozostáva z dvoch výskumných oblastí. Jedná sa o úroveň kvality výuky na školách Zlínskeho kraja a o vnímanie prínosu zavedeného systému mentoringu u vybraných učiteľov. Obidve oblasti záujmu sú dôležitými faktormi v snahe dosiahnuť zvýšenie kvality vzdelávania. Vhľad do tejto problematiky sa snažíme poskytnúť tak, aby bol čo najlepšie prakticky využiteľný.
dc.format 132 s. (203 498 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentoring cs
dc.subject metodická podpora učiteľov cs
dc.subject kvalita vzdelávania cs
dc.subject mentoring en
dc.subject methodological support of teachers en
dc.subject educational quality en
dc.title Mentoring ako metodická podpora učiteľov na základných a stredných školách v Zlínskom kraji
dc.title.alternative Mentoring as Methodological Support of Primary and Secondary School Teachers in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is concerned with mentoring as a way of methodological support of teachers from elementary and secondary schools in the Zlin region. Theoretical part of the thesis contains of two main chapters. The first one describes the profession of a teacher from the angle of its creation, characteristics and development. The second chapter focuses on mentoring on a general level and consistently leads to an area which is key for the diploma thesis mentoring in an educational system. The practical part consists of two research areas which are a quality of education in schools from the Zlin region and the teachers perception of an established mentoring system's contribution. Both of the interest areas present important factors while trying to achieve rising in an educational quality. The key insight of this thesis is supposed to be provided as useful in practice as possible.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33795
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
duhárová_2013_dp.pdf 2.638Mb PDF View/Open
duhárová_2013_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
duhárová_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account