Užívání návykových látek u žáků druhého stupně základní školy a základní školy praktické

DSpace Repository

Language: English čeština 

Užívání návykových látek u žáků druhého stupně základní školy a základní školy praktické

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zgarbová, Petra
dc.contributor.author Jakoubková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:48Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:48Z
dc.date.issued 2013-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28254
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na užívání návykových látek u žáků druhého stupně základní školy a základní školy praktické. Práce vymezuje pojmy drogová závislost, dále přibližuje mentální postižení a teoretická východiska prevence a preventivního programu. Empirická část vychází z dotazníkového šetření žáků druhého stupně. Klade si za cíl zjistit, zda existují rozdíly v užívání návykových látek u žáků druhé stupně základní školy a základní školy praktické. Výsledky výzkumu budou poskytnuty pedagogickým pracovníkům zkoumaných škol.
dc.format 80 s. (106 857 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject prevence cs
dc.subject preventivní program cs
dc.subject drug addiction en
dc.subject mental disability en
dc.subject preention en
dc.subject prevention program en
dc.title Užívání návykových látek u žáků druhého stupně základní školy a základní školy praktické
dc.title.alternative The Use of Addictive Substances among Elementary School and Practical Elementary School Students
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on using of addictive substances among upper primary school students in primary school and school for children with mild intellectual disabilities. The thesis defines the concepts of drug addiction, as well approaches mental disability and theoretical bases of prevention and prevention program. The empiric part is based on survey among upper primary school students. It aims to determine whether there are differences in addictive substances using among upper primary school students in primary school and school for children with mild intellectual disabilities. The research results will be provided to teachers of surveyed schools.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33797
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
jakoubková_2013_dp.pdf 2.086Mb PDF View/Open
jakoubková_2013_vp.doc 20.29Kb Microsoft Word View/Open
jakoubková_2013_op.doc 14.87Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account