Další vzdělávání metodiků prevence v oblasti sociálně patologických jevů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Další vzdělávání metodiků prevence v oblasti sociálně patologických jevů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prusáková, Viera
dc.contributor.author Janáková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:49Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:49Z
dc.date.issued 2013-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28255
dc.description.abstract Teoretická část této diplomové práce se týká sociálně patologických jevů a prevence, celoživotního učení, dalšího vzdělávání, dalšího vzdělávání pedagogů, dalšího vzdělávání školních metodiků prevence, a profese školního metodika prevence. V praktické části jsou kvantitativní metodou zjištěny a popsány vybrané otázky z oblasti názorů školních metodiků prevence na jejich další vzdělávání v oblasti sociálně patologických jevů. Výsledkem naší práce je zodpovězení vybraných otázek dalšího vzdělávání metodiků prevence v oblasti sociálně patologických jevů.
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociálně patologické jevy dětí a mládeže cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject prevence cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject další vzdělávání učitelů cs
dc.subject školní metodik prevence cs
dc.subject další vzdělávání školních metodiků prevence cs
dc.subject Socially pathological phenomena of children and youth en
dc.subject risk behaviour en
dc.subject prevention en
dc.subject primary prevention en
dc.subject further education of teachers en
dc.subject school methods of prevention en
dc.subject further education of school methods of prevention en
dc.title Další vzdělávání metodiků prevence v oblasti sociálně patologických jevů
dc.title.alternative Further Education of Prevention Methodologists in the Field of Socially Pathological Phenomena
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this diploma thesis deals with socially pathological phenomena and prevention, lifelong learning, further education, further education of teachers, further education of school methods of prevention and profession of school methods of prevention. In the practical part selected issues are detected and described from the field of socially pathological phenomena by the quantitative method. The result of this thesis is answer of the selected issues in the field of further education of school methods of prevention in the field of socially pathological phenomena.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33798
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
janáková_2013_dp.pdf 1.873Mb PDF View/Open
janáková_2013_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
janáková_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account